Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 03:34


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2021
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 23. září, 2021
Svátek má:  Berta

Liturgický svátek:  Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Liturgické období:  Mezidobí, 25. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ag 1,1-8
Žl 149,1-2.3-4.5-6a+9b
-
Lk 9,7-9

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 23. září, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 25. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Text 1.čtení:
Ag 1,1-8

Znovu vystavte chrám! V něm budu mít zalíbení.
Předexiloví či exiloví proroci jsou typičtí svým důrazem na opravdovost izraelského náboženství, které musí být v srdci, a nikoli ve vnějších věcech. Aggeus tomu neodporuje. Chápe chrám jako výmluvný symbol jejich vztahu k Bohu a důkaz, že myslí jen na sebe. Svědčí o tom i hubené sklizně a jiné nezdary. Obnovení chrámu bude předzvěstí hojnosti nového Božího požehnání.

Začátek knihy proroka Aggea.
Druhého roku (vlády) krále Dareia, prvního dne šestého měsíce, promluvil Hospodin ústy proroka Aggea k judskému místodržiteli Zorobábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi Jozuovi, synu Josadakovu: "Tak praví Hospodin zástupů: Tento lid říká: `Ještě nepřišel čas, aby byl stavěn Hospodinův dům.'" Promluvil tedy Hospodin ústy proroka Aggea takto: "Vy máte pro sebe čas, abyste bydleli v domech s vykládaným stropem, Hospodinův dům však má být pustý? Nyní praví Hospodin zástupů toto: `Zamyslete se nad svým jednáním! Sili jste mnoho, sklidili však málo, jedli jste, nejste však nasyceni, pili jste, ale nestačí to k opojení, oblékli jste se, není vám však teplo, kdo se dal najmout za mzdu, vložil ji do děravého měšce.' Tak praví Hospodin zástupů: `Zamyslete se nad svým jednáním! Vystupte na horu, přineste dříví a (znovu) vystavte chrám! V něm budu mít zalíbení, v něm chci být oslavován' - praví Hospodin."Text žalmu:
Žl 149,1-2.3-4.5-6a+9b

Odp.: Hospodin miluje svůj národ. Nebo: Aleluja.
Zpívejte Hospodinu píseň novou,
- jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
-- Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce,
- synové Siónu ať jásají nad svým králem.
Odp.
Ať chválí jeho jméno tancem,
- ať mu hrají na buben a na citeru,
- neboť Hospodin miluje svůj národ
- a pokorné zdobí vítězstvím.
Odp.
Ať svatí jásají chvalozpěvem,
- ať se veselí na svých ložích.
- Boží chválu ať mají v hrdlech.
- Všem jeho svatým bude to ke cti.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 9,7-9

Jana jsem přece dal stít. Kdo však je ten, o kterém slyším takové věci?
Nejen takovéto otázky si kladl Herodes Antipas, ale dokonce se "snažil Ježíše uvidět". Tento zájem jej však nevede k následování, ale k pro-následování Ježíše (srov. 13,31 a 23,6nn).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Údělný kníže Herodes uslyšel o všem, co se dálo, ale nevěděl, co si má myslet, protože jedni říkali (o Ježíšovi), že to Jan byl vzkříšen z mrtvých, druzí, že se objevil Eliáš, jiní, že vstal některý z dávných proroků. Herodes však řekl: "Jana jsem přece dal stít. Kdo je tedy ten, o kterém slyším takové věci?" A snažil se ho uvidět.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015