Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 21:07


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 4. února, 2023
Svátek má:  Jarmila

Liturgický svátek:  Sv. Ondřej Corsini
Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Žid 13,15-17.20-21
Žl 23,1-3a.3b-4.5.6
-
Mk 6,30-34

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 4. února, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Ondřej Corsini
Text 1.čtení:
Žid 13,15-17.20-21

Bůh, dárce pokoje, který vyvedl z mrtvých našeho Pána Ježíše, ať vás zdokonalí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli.
Ve středu křesťanského života stojí oběť chvály Bohu skrze Ježíše Krista. S touto obětí je neoddělitelně spojena dobročinnost a starost o druhé a také ochotná poslušnost. Naše víra se vždy pohybuje na dvou od sebe neoddělitelných rovinách - spirituální a praktické. Sám Bůh, který měl moc vzkřísit Krista z mrtvých, v nás chce působit a zdokonalovat nás, abychom žili křesťanství v jeho plnosti.

Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Skrze Ježíše podávejme Bohu stále oběť chvály, to je ovoce rtů, které chválí jeho jméno. Nezapomínejte na dobročinnost a mějte pochopení pro druhé: to jsou oběti, jaké se Bohu líbí. Své představené poslouchejte a podřizujte se jim! Oni bdí nad vaší duší a jednou za ni budou odpovídat. Ať to mohou dělat s radostí, a ne se vzdycháním. To by vám neprospělo. Bůh, (dárce) pokoje, který vyvedl z mrtvých našeho Pána Ježíše, velikého pastýře ovcí - protože (on zpečetil) svou krví věčnou smlouvu - ať vás zdokonalí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli, a nechť působí v nás, co je mu milé skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věčné věky. Amen.Text žalmu:
Žl 23,1-3a.3b-4.5.6

Odp.: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,
- dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,
- vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout,
- občerstvuje mou duši.
Odp. Vede mě po správných cestách
- pro svoje jméno.
- I kdybych šel temnotou rokle,
- nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.
- Tvůj kyj a tvá hůl,
- ty jsou má útěcha.
Odp.
Prostíráš pro mě stůl
- před zraky mých nepřátel,
- hlavu mi mažeš olejem,
- má číše přetéká.
Odp.
Štěstí a přízeň mě provázejí
- po všechny dny mého života,
- přebývat smím v Hospodinově domě
- na dlouhé, předlouhé časy.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 6,30-34

Byli jako ovce bez pastýře.
To je obraz zástupů shromážděných kolem Ježíše. Jako první "pastýřskou" pomoc má pro ně Ježíš své slovo, aby je pak mohl sytit i tělesným chlebem (Mk 6,35-44). Obojí se mají učit i učedníci (a církev), kteří se vrátili z první misijní cesty - po prvotním zvěstování pokračovat ve službě sycením slovem a chlebem života, a tak ze zástupů vytvářet svatý lid Boží.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: "Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte." Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli čas ani se najíst. Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami. Mnozí je viděli odjíždět a poznali jejich úmysl. Ze všech měst se tam pěšky sběhli a byli tam před nimi. Když (Ježíš) vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015