Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 20:49


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 14. února, 2023
Svátek má:  Valentýn

Liturgický svátek:  Sv. Valentýn
Liturgické období:  Mezidobí, 6. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 6,5-8; 7,1-5.10
Žl 29,1a+2.3ac-4.3b+9b-10
-
Mk 8,14-21

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 14. února, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 6. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Valentýn
Text 1.čtení:
Gn 6,5-8; 7,1-5.10

Lidi, které jsem stvořil, vyhubím z povrchu země.
Lidstvo propadlo zlu do takové míry, že Bůh, zarmoucený dílem svého stvoření, se rozhodne zničit člověka, kterého sám stvořil. Jde však spíše o radikální očistu než o definitivní záhubu. Voda potopy, symbol našeho křtu, má za cíl založit novou lidskou komunitu, která skrze různé starozákonní smlouvy bude směřovat ke smlouvě definitivní, v níž bude veškeré zlo poraženo a člověk spasen.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Když Hospodin viděl, že mnoho je lidské špatnosti na zemi a že veškeré myšlení a snažení jejich srdce stále jen směřuje ke zlému, litoval Hospodin, že udělal lidi na zemi, a velmi se zarmoutil. Řekl: "Zahubím lidi, které jsem stvořil z povrchu země: s lidmi i dobytek, lezoucí havěť i nebeské ptactvo. Mrzí mě, že jsem je udělal." Noe však nalezl milost v Hospodinových očích. Hospodin řekl Noemovi: "Vstup do archy ty a celá tvá rodina, neboť (jenom) tebe jsem viděl spravedlivého před sebou mezi tímto pokolením. Ze všech čistých zvířat si vezmeš po sedmi, samce se samicí, a z nečistých zvířat po dvou, samce se samicí. Také z nebeských ptáků (vezmeš) po sedmi, samce se samicí, aby se uchovalo potomstvo na celé zemi. Neboť již za sedm dní sešlu na zem déšť po čtyřicet dní a čtyřicet nocí a zničím z povrchu země všechny tvory, které jsem stvořil." Noe tedy udělal všechno, co mu Hospodin poručil. Po sedmi dnech přišla na zem voda potopy.Text žalmu:
Žl 29,1a+2.3ac-4.3b+9b-10

Odp.: Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.
Vzdejte Hospodinu, Boží synové,
- vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména,
- v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu!
Odp.
Hospodinův hlas nad vodami!
- Hospodin nad spoustami vod!
- Hlas Hospodinův, jak je mocný,
- hlas Hospodinův, jak je velkolepý!
Odp.
Vznešený Bůh zaburácel hromem,
- v jeho chrámu však volají všichni: Sláva!
- Hospodin trůnil nad potopou,
- Hospodin jako král bude trůnit věčně.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 8,14-21

Dejte si pozor a varujte se kvasu farizejského a kvasu herodovského!
Tento "kvas" je kvasem strachu z pozemsky nezajištěné cesty s Ježíšem. Zbylý chléb naopak dává jistotu plnosti Božího požehnání, proměňujícího náš nedostatek a převyšujícího naše potřeby - jak pro Izrael (12 kmenů), tak pro pohany (70 národů). I ti, kteří jsou "na lodi", však ještě nechápou, že přítomnost Ježíše, pravého chleba života, stačí.

Slova svatého evangelia podle Marka.
(Když Ježíš a jeho učedníci odešli od farizeů,) zapomněli si vzít chleby a kromě jednoho chleba neměli s sebou na lodi nic. Ježíš je napomínal: "Dejte si pozor a varujte se kvasu farizejského a kvasu herodovského!" Ale oni uvažovali mezi sebou o tom, že nemají chleba. On to poznal a řekl jim: "O čem uvažujete? Že nemáte chleba? Ještě nerozumíte ani nechápete? Máte zatvrzelé srdce? Oči máte, a nevidíte, uši máte, a neslyšíte! Nevzpomínáte si už, když jsem rozlámal těch pět chlebů pro pět tisíc (lidí), kolik košů plných kousků chleba jste ještě nasbírali?" Odpověděli mu: "Dvanáct." "A když těch sedm pro čtyři tisíce, kolik košíků plných kousků chleba jste ještě nasbírali?" Odpověděli mu: "Sedm." Tu jim řekl: "Ještě nechápete?"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015