Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 02:30


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2022
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 14. února, 2022
Svátek má:  Valentýn

Liturgický svátek:  Sv. Valentýn
Liturgické období:  Mezidobí, 6. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jak 1,1-11
Žl 119,67.68.71.72.75.76
-
Mk 8,11-13

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 14. února, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 6. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Valentýn
Text 1.čtení:
Jak 1,1-11

Zkouška vaší víry vede k vytrvalosti, abyste byli dokonalí a nic vám nescházelo.
List apoštola Jakuba je typickým projevem mentality prvních generací křesťanů, pocházejících ze židovství. Byl napsán pravděpodobně až na sklonku 1. století. Židokřesťanský charakter spisu je již v nadpisu naznačen narážkou na dvanáct izraelských kmenů a jejich rozptýlení v cizině, v diaspoře. Celý Jakubův list je prodchnut tradičním biblickým příklonem k chudým a společensky nevýznamným lidem: bratr, který je v nízkém postavení, má být hrdý na svou vznešenost, bohatý spíše na svou nízkost.

Začátek listu svatého apoštola Jakuba.
Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše Krista, (posílá) pozdrav dvanácti kmenům rozptýleným v cizině. Velmi se z toho radujte, moji bratři, když se octnete ve všelijakých zkouškách. Víte, že zkouška vaší víry vede k vytrvalosti. S vytrvalostí ať je spojeno dílo dokonalé, abyste byli dokonalí, nic vám nescházelo a v ničem abyste nezůstávali pozadu. Když je někdo z vás pozadu v moudrosti, ať prosí Boha, a bude mu dána, protože (Bůh) všem dává štědře a bez vyčítání. Jen ať prosí s důvěrou a vůbec nepochybuje! Neboť kdo pochybuje, podobá se mořskému vlnobití: vítr jím zmítá sem a tam. Takový člověk se nesmí domnívat, že něco od Pána dostane. Je to muž obojaký, nestálý ve všem svém počínání. Když je některý bratr v nízkém postavení, ať je hrdý na svou vznešenost, a bohatý zase na svou nízkost, protože pomine jako květ trávy: vyjde palčivé slunce a sežehne trávu, její květ opadne, a je po celé její kráse. Tak vezme za své i všecko to, co bohatý člověk podniká.Text žalmu:
Žl 119,67.68.71.72.75.76

Odp.: Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ.
Bloudil jsem před svým pokořením,
- nyní však dbám na tvůj výrok.
Odp.
Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní,
- nauč mě svým příkazům.
Odp.
Dobře mi, že jsem byl pokořen,
- abych se naučil tvým příkazům.
Odp.
Lepší je pro mě zákon tvých úst
- než tisíce ve zlatě a stříbře.
Odp.
Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí,
- že jsi mě pokořil podle práva.
Odp.
Ať je mi útěchou tvé milosrdenství,
- jak jsi slíbil svému služebníku.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 8,11-13

Proč toto pokolení žádá znamení?
Ježíšův povzdech je výrazem jeho bolesti nad "tímto pokolením", jehož žádost o znamení není výrazem touhy po utvrzení se ve víře, ale spíše důsledkem tvrdého srdce. Kdo nemá odvahu k základnímu kroku víry ("vstoupit na loď a odjet s Ježíšem na druhý břeh"), neuvěří ani na základě znamení.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Přišli farizeové a začali se přít s (Ježíšem); žádali od něho znamení z nebe, aby ho pokoušeli. Zhluboka vzdychl a řekl: "Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám: Tomuto pokolení žádné znamení dáno nebude!" A nechal je, vstoupil znovu na loď a odplul na druhý břeh.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015