Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 15. června 2024, 22:17


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2022
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 3. února, 2022
Svátek má:  Blažej

Liturgický svátek:  Památka sv. Ansgara, biskupa; sv. Blažeje, biskupa a mučedníka [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Král 2,1-4.10-12
1 Kron 29,10bc.11abc.11d-12a.12bcd
-
Mk 6,7-13

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 3. února, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Ansgara, biskupa; sv. Blažeje, biskupa a mučedníka [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
1 Král 2,1-4.10-12

Odcházím na cestu společnou všem obyvatelům země, chovej se statečně, Šalomoune, a dokaž, že jsi muž!
Každá velká postava zanechává svým nástupcům duchovní závěť. V Bibli tak činí například Jákob (Gn 43,1-27) a Mojžíš (Dt 23,1-29). Také David hovoří na smrtelném lůžku ke svému synovi a nástupci Šalomounovi. Nevyzývá Šalomouna ke státnické obratnosti a zdokonalování válečnického umění. Spíše vštěpuje jemu i jeho nástupcům jako základ jejich budoucí vlády to jediné, co považuje za nejdůležitější: dodržování přikázání Hospodinova zákona.

Čtení z první knihy Královské.
Když se přiblížil pro Davida den smrti, dal příkazy svému synu Šalomounovi: "Odcházím na cestu společnou všem obyvatelům země, chovej se tedy statečně a dokaž, že jsi muž! Dbej na povinnosti vůči Hospodinu, svému Bohu, choď po jeho cestách a zachovávej jeho nařízení, přikázání, ustanovení a výstrahy, jak je psáno v Mojžíšově zákoně, abys měl zdar ve všem svém podnikání i ve všech svých záměrech a aby Hospodin splnil svůj slib: Jestliže budou tvoji synové zachovávat své povinnosti a budou-li mi věrní svým srdcem a celou svou duší, nebude ti nikdy chybět nástupce na trůně Izraele." David odpočinul se svými otci a byl pochován v Davidově městě. Doba, po kterou vládl nad Izraelem, byla čtyřicet let; v Hebronu vládl sedm let a v Jeruzalémě třiatřicet let. Šalomoun nastoupil na trůn svého otce Davida a jeho královská moc se velmi upevnila.Text žalmu:
1 Kron 29,10bc.11abc.11d-12a.12bcd

Odp.: Ty, Hospodine, vládneš nade vším.
Veleben buď, Hospodine,
- Bože Izraele, našeho otce,
- od věků na věky.
Odp.
Tvá je, Hospodine, velikost a moc,
- nádhera, lesk i vznešenost,
- neboť tobě patří všechno na nebi i na zemi.
Odp.
Tobě, Hospodine, přísluší kralovat,
- ty jsi svrchovaně povýšený nade vším,
- od tebe je bohatství a velebnost.
Odp.
Ty vládneš nade vším,
- v tvé ruce je síla a moc,
- z tvé ruky pochází všechna velikost a vláda.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 6,7-13

Začal je posílat.
To byla další Ježíšova reakce na nedůvěru a odmítnutí. Místo rezignace znásobuje své působení skrze "zavolání Dvanácti" a vyslání dvojic poslů, vyzbrojených jeho plnou mocí. Ti již svým zjevem měli vydávat svědectví pravdě evangelia: Boží království je tady - náš Bůh je takový Otec, jehož náklonnost k nám činí zbytečnými naše starosti o pozemské jistoty.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy. Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: "Když přijdete někam do domu, zůstávejte tam, dokud se odtamtud nevydáte zase dál. Když vás však na některém místě nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při odchodu odtamtud si vytřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim." Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015