Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 09:46


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2021
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 18. srpna, 2021
Svátek má:  Helena

Liturgický svátek:  Sv. Helena
Liturgické období:  Mezidobí, 20. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sd 9,6-15
Žl 21,2-3.4-5.6-7
-
Mt 20,1-16

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 18. srpna, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 20. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Helena
Text 1.čtení:
Sd 9,6-15

Řekli jste: "Ať nám vládne král" - ačkoli vaším králem je Hospodin! (1 Sam 12,12)
Izraelité přijdou za Gedeonem a chtějí, aby nad nimi vládl. Gedeon ale odmítne a přidrží se tradičního teokratického pojetí, podle kterého neexistuje jiný vládce nad Izraelem kromě Hospodina. Je paradoxní, že oliva, fíkovník a réva, typické svými výbornými plody, odmítnou vládnout, ale naprosto neužitečný bodlák - Abimelech - se vlády ujímá. Bohužel se tato skutečnost až příliš často opakuje v politickém životě.

Čtení z knihy Soudců.
Všichni měšťané ze Sichemu a celý Bet Millo se shromáždili. Šli a u posvátného dubu v Sichemu prohlásili Abimelecha králem. Když to oznámili Jotamovi, šel a postavil se na vrcholu hory Garizim a nahlas na ně křičel: "Slyšte mě, měšťané Sichemu, aby Bůh slyšel i vás! Šly stromy pomazat nad sebou krále: Řekly olivě: `Kraluj nad námi!' Oliva jim odpověděla: `Mám opustit svůj olej, kterým se uctívají bozi i lidé, a kývat se nad stromy?' Stromy řekly fíkovníku: `Pojď a kraluj nad námi!' Fíkovník jim odpověděl: `Mám opustit svou sladkost a své výtečné ovoce a kývat se nad stromy?' Stromy řekly révě: `Pojď a kraluj nad námi!' Réva jim odpověděla: `Mám opustit svůj mošt, který obveseluje bohy i lidi, a kývat se nad stromy?' Všechny stromy pak řekly bodláku: `Pojď a kraluj nad námi!' Bodlák odpověděl stromům: `Jestliže vskutku chcete pomazat mě nad sebou za krále, pojďte a hledejte útočiště v mém stínu; jestliže ne, vyšlehne z bodláku oheň a stráví libanonské cedry.'"Text žalmu:
Žl 21,2-3.4-5.6-7

Odp.: Hospodine, z tvé síly se raduje král.
Hospodine, z tvé síly se raduje král,
- jak velice jásá nad tvou pomocí!
- Splnil jsi mu, po čem v srdci toužil,
- neodepřels, co jeho rty žádaly.
Odp.
Neboť jsi mu vyšel vstříc s hojným požehnáním,
- vsadils mu na hlavu korunu z ryzího zlata.
- Žádal od tebe život: dopřáls mu
- dlouhá léta na věčné časy.
Odp.
Veliká je sláva jeho, protožes mu pomohl,
- ozdobils ho ctí a vznešeností.
- Učinils ho věčným požehnáním,
- oblažils ho radostí před svou tváří.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 20,1-16

Anebo závidíš, že jsem dobrý?
Právě tato (Boží) dobrota je původním poselstvím podobenství o dobrém hospodáři: Bůh chce nakonec všechny učinit "prvními" - nezávisle na jejich výkonu, který ovšem není znehodnocen. Vytváří se tak zcela nová atmosféra služby založené na vděčnosti.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: "Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim: `Jděte i vy na (mou) vinici a dám vám, co bude spravedlivé.' A šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: `Co tu celý den nečinně stojíte?' Odpověděli mu: `Nikdo nás nenajal.' Řekl jim: `Jděte i vy na (mou) vinici!' Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci: `Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.' Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: `Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.' On však jednomu z nich odpověděl: `Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?' Tak budou poslední prvními a první posledními."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015