Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 22. července 2024, 04:59


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2020
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 30. července, 2020
Svátek má:  Bořivoj

Liturgický svátek:  Památka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 17. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jer 18,1-6
Žl 146,2.3-4.5-6
-
Mt 13,47-53

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 30. července, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 17. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Jer 18,1-6

Jako je hlína v ruce hrnčířově, tak jste vy v ruce mé.
Jeremiáš pozoruje hrnčířovu práci a uvažuje: takto tvoří sám Hospodin. Tak stvořil člověka (Gn 2,7) a tak formuje všechny národy země, především však "Izraelův dům" - jsou v jeho rukou jako hlína v hrnčířově ruce. Prorok se zabývá dějinami spásy vyvoleného národa, nikoli metafyzickými otázkami spjatými s Božím stvořením. Ty zajímají až křesťanské autory: "Řemeslník, když se mu dá materiál, udělá z něho, co chce. Avšak Boží moc se projevuje právě v tom, že vychází z ničeho a udělá všechno, co chce" (sv. Teofile z Antiochie).

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Řeč, kterou promluvil Hospodin k Jeremiášovi: "Vstaň a sejdi do hrnčířova domu a tam uslyšíš má slova." I sešel jsem do hrnčířova domu, a hle - (hrnčíř) pracoval u kruhu. Když se nádoba, kterou dělal rukama z hlíny, nepodařila, uhnětl z ní zase jinou nádobu podle toho, jak se mu zachtělo. Tu mě Hospodin oslovil: "Copak s vámi, izraelský dome, nemohu naložit jako ten hrnčíř? - praví Hospodin. Jako je hlína v ruce hrnčířově, tak jste vy v ruce mé, izraelský dome!"Text žalmu:
Žl 146,2.3-4.5-6

Odp.: Šťastný je, komu pomáhá Bůh Jakubův.
Nebo: Aleluja. Duše má, chval Hospodina!
- Pokud žiji, chci chválit Hospodina,
- pokud budu, chci opěvovat svého Boha.
Odp.
Nespoléhejte na knížata,
- na člověka, u něho není spásy.
- Vrací se do své půdy, když vyjde jeho dech,
- tehdy se zhatí všechny jeho plány.
Odp.
Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův,
- kdo doufá v Hospodina, svého Boha.
- On učinil nebe i zemi,
- moře a vše, co je v nich.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 13,47-53

Co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí.
Ještě jednou se zde jiným obrazem zdůrazňuje totéž, co již bylo řečeno dříve (Mt 13,36nn): Nelze sice násilím vykořeňovat zlo kolem nás, avšak tím vůbec není zrušen rozdíl mezi dobrem a zlem! Není jedno, jestli jsme dobří nebo nestojíme za nic. Žít tato "tajemství nebeského království" (Mt 13,11) a především vyložit je ostatním je schopen pouze Ježíšův stálý učedník.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl zástupům: "Nebeské království je podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, (rybáři) ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Rozuměli jste tomu všemu?" Odpověděli: "Ano." A on jim řekl: "Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré." Když Ježíš skončil tato podobenství, vzdálil se jinam.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015