Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 19. června 2024, 16:36


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2020
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 22. července, 2020
Svátek má:  Magdaléna

Liturgický svátek:  Památka sv. Marie Magdalény [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 16. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Pís 3,1-4a
Žl 63,2.3-4.5-6.8-9
-
Jan 20,1.11-18

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 22. července, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 16. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Marie Magdalény [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Pís 3,1-4a

Nalezla jsem miláčka svého srdce.

Čtení z Písně písní.
Snoubenka praví: Na svém lůžku za noci jsem hledala miláčka svého srdce, hledala, a nenalezla. "Vstanu a projdu městem, po ulicích a náměstích budu hledat miláčka svého srdce." Hledala jsem ho, a nenalezla. Našli mě strážní, procházející městem. "Viděli jste miláčka mého srdce?" Ale sotva jsem je přešla, nalezla jsem miláčka svého srdce.

Nebo: 2 Kor 5,14-17 (1. čtení)

Kdysi jsme Krista posuzovali podle lidských měřítek, teď už to neděláme. Každý křesťan, který má zkušenost s životem v Kristu, objeví, že se v něm může zrodit "nové stvoření". Svatý Pavel jako pravý učitel duchovního života vytyčuje nejvyšší cíle mystického sjednocení s Kristem.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Kristova láska nás nutí k tomuto úsudku: Jeden umřel za všechny, umřeli tedy všichni; a umřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých. Proto my od nynějška nikoho neposuzujme podle lidských měřítek. A třebaže jsme Krista kdysi posuzovali podle lidských měřítek, teď už to neděláme. Když se tedy někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. To staré pominulo, nové nastoupilo.Text žalmu:
Žl 63,2.3-4.5-6.8-9

Odp.: Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!
Bože, ty jsi můj Bůh,
- snažně tě hledám,
- má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo
- jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
Odp.
Tak toužím tě spatřit ve svatyni,
- abych viděl tvou moc a slávu.
- Vždyť tvá milost je lepší než život,
- mé rty tě budou chválit.
Odp.
Tak tě budu velebit ve svém životě,
- v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
- Má duše se bude sytit jak tukem a morkem,
- plesajícími rty zajásají ústa.
Odp.
Neboť stal ses mým pomocníkem
- a ve stínu tvých křídel jásám.
- Má duše lne k tobě,
- tvá pravice mě podpírá.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Jan 20,1.11-18

Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?
Dva andělé oznámili Marii Magdalské, že ten, kterého hledá, vstal. Ježíš sám potvrdí tuto zprávu, když se nenadále zjeví, osloví ji jménem a dá jí poselství pro učedníky: "Vystupuji k svému Otci a k vašemu Otci" (v. 17). Silná víra a vroucnost lásky dávají jejímu svědectví účinnost a věrohodnost.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Marie stála venku u hrobky a plakala. Když tak plakala, naklonila se do hrobky a viděla tam sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho v hlavách a druhého v nohách toho místa, kde dříve leželo Ježíšovo tělo. Řekli jí: "Ženo, proč pláčeš?" Odpověděla jim: "Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili." Po těch slovech se obrátila a viděla za sebou stát Ježíše, ale nevěděla, že je to on. Ježíš jí řekl: "Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?" Ona myslela, že je to zahradník, a proto mu řekla: "Pane, jestliže tys ho odnesl, pověz mi, kam jsi ho položil, a já ho přenesu." Ježíš jí řekl: "Marie!" Ona se k němu obrátila a zvolala hebrejsky: "Rabbuni!" - to znamená "Mistře". Ježíš jí řekl: "Nezadržuj mě! Neboť ještě jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a oznam jim: 'Vystupuji k svému Otci a k vašemu Otci, k svému Bohu a k vašemu Bohu.'" Marie Magdalská tedy šla a zvěstovala učedníkům: "Viděla jsem Pána!" - a toto že jí řekl.Doplňující text:

Památka sv. Marie Magdaleny

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015