Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 20. června 2024, 07:22


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2020
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 20. července, 2020
Svátek má:  Ilja

Liturgický svátek:  Sv. Eliáš
Liturgické období:  Mezidobí, 16. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Mich 6,1-4.6-8
Žl 50,5-6.8-9.16bc-17.21+23
-
Mt 12,38-42

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 20. července, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 16. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Eliáš
Text 1.čtení:
Mich 6,1-4.6-8

Člověče, řeklo se ti, co je dobré, co od tebe Hospodin žádá.
Prorok Micheáš vyjadřuje spor mezi Hospodinem a jeho lidem formou soudního přelíčení, k němuž jsou přizvány hory za svědky. Zpočátku hovoří Hospodin, jako by se musel před lidem obhajovat: Lide můj, co jsem ti učini...? Na tomto verši jsou vystavěny známé "improperie" z velkopáteční liturgie. Z Hospodinovy obhajoby se však záhy rozvíjí obžaloba proti lidu. Proto následuje nabídka, jíž si chce lid Hospodina usmířit. Všechno, co lid nabízí, se však pohybuje v rámci kultu. Prorokova odpověď se nese úplně jiným směrem: Hospodin žádá spravedlnost, milosrdenství a pokoru.

Čtení z knihy proroka Micheáše.
Slyšte, co mluví Hospodin! "Vstaň, horám předlož svůj spor, pahorky ať slyší tvůj hlas!" Slyšte, hory, Hospodinovu při, popřejte sluchu, základy země, soudí se Hospodin se svým národem, s Izraelem vede svůj spor. "Lide můj, co jsem ti učinil, v čem jsem tě unavil, odpověz mi! Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví jsem tě vykoupil, poslal jsem před tebou Mojžíše, Áróna a Mirjam." "Co mám přinést Hospodinu, s čím se mám sklonit před vznešeným Bohem? Mám mu přinést zápalné oběti, jednoroční býčky? Má Hospodin zálibu v tisících beranů, v desetitisících potoků oleje? Mám mu dát za svůj zločin svého prvorozence, plod svého života za hřích své duše?" Člověče, řeklo se ti, co je dobré, co od tebe Hospodin žádá: co jiného než jednat spravedlivě, milovat milosrdenství a pokorně kráčet se svým Bohem.Text žalmu:
Žl 50,5-6.8-9.16bc-17.21+23

Odp.: Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.
"Shromážděte mi mé svaté,
- kteří obětí sjednali mou smlouvu!"
- Nebesa zvěstují jeho spravedlnost,
- že sám Bůh je soudcem.
Odp.
"Nekárám tě pro tvé oběti,
- vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou.
- Nemusím brát býka z tvého chléva
- ani kozly z tvých ohrad.
Odp.
Proč odříkáváš má přikázání
- a bereš do úst mou smlouvu
- ty, který nenávidíš kázeň
- a má slova házíš za sebe?
Odp.
Takto jsi jednal, a já mám mlčet?
- Myslil jsi, že jsem jako ty?
- Usvědčím tě a řeknu ti to do očí!
- Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí,
- kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu."
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 12,38-42

Královna jihu povstane na soudu proti tomuto pokolení.
Tímto pokolením má Matouš nejspíše na mysli každého, kdo znovu a znovu váhá s krokem víry v Ježíše. Ta je postavena na jediném a základním "znamení Jonášově" - na Ježíšově vzkříšení.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Někteří z učitelů Zákona a farizeů řekli Ježíšovi: "Mistře, chceme od tebe vidět znamení." (Ježíš) jim odpověděl: "Pokolení zlé a nevěrné hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše velké ryby tři dni a tři noci, tak bude Syn člověka v nitru země tři dni a tři noci. Ninivští mužové povstanou na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože se na základě Jonášova kázání obrátili, a zde je přece (někdo) víc než Jonáš! Královna jihu povstane na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože přišla až z daleké země, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a zde je přece (někdo) víc než Šalomoun!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015