Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 18. května 2024, 10:02


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2020
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 1. července, 2020
Svátek má:  Jaroslava

Liturgický svátek:  Sv. Theobald (Děpolt)
Liturgické období:  Mezidobí, 13. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Am 5,14-15.21-24
Žl 50,7.8-9.10.11.12-13.16bc-17
-
Mt 8,28-34

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 1. července, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 13. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Theobald (Děpolt)
Text 1.čtení:
Am 5,14-15.21-24

Pryč s krákoráním vašich písní! Spravedlnost ať je jako mohutný potok!
Prorok Amos zakládá jakousi protiliturgickou tradici, s níž se setkáváme také u dalších proroků (srov. např. Iz 1,10-20) nebo v žalmu 50. Překvapuje nás velmi ostrý polemický tón kritiky chrámového kultu. Prorokovi jde totiž především o "právo a spravedlnost". Na základě polemických výpadů proroků proti ustálené bohoslužbě se občas poněkud schematicky uvádí do záměrného kontrastu princip kněžský, jehož úkolem je udržování liturgické tradice, a princip prorocký, který má kritizovat automatismus kultu. Amos a jiní proroci však nenapadají kult jako takový, ale vždy konkrétní bohoslužby, na nichž jsou přítomni ti, kteří svou účastí nemohou zahladit vlastními hříchy způsobené společenské zlořády.

Čtení z knihy proroka Amosa.
Hledejte dobro, a ne zlo, abyste žili, aby pravdu byl Hospodin, Bůh zástupů, s vámi - jak říkáte. Zlo mějte v nenávisti a milujte dobro, spravedlnost v bráně zachovejte, snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad tím, co z Josefa zbylo. "Nenávidím vaše svátky a pohrdám jimi, ani cítit nemohu vaše shromáždění. I když mi přinášíte celopaly, nelibuji si ve vašich obětech, neshlížím na díkůčinění z vašich tučných telat. Pryč s krákoráním vašich písní, brnkání vašich harf nechci slyšet! Ať se valí právo jako voda, spravedlnost jako mohutný potok!"Text žalmu:
Žl 50,7.8-9.10.11.12-13.16bc-17

Odp.: Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.
Slyš, můj lide, budu mluvit,
- Izraeli, proti tobě budu svědčit,
- já jsem Bůh, tvůj Bůh!
Odp.
Nekárám tě pro tvé oběti,
- vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou.
- Nemusím brát býka z tvého chléva
- ani kozly z tvých ohrad.
Odp.
Neboť mně patří veškerá zvěř lesní
- a na svých horách mám zvířat na tisíce.
- Znám všechny ptáky na nebi,
- mé je vše, co se hemží na poli.
Odp.
Kdybych měl hlad, nebudu ti o tom říkat,
- vždyť můj je svět se vším, co ho plní!
- Copak požívám maso z býků
- či piji kozlí krev?
Odp.
Proč odříkáváš má přikázání
- a bereš do úst mou smlouvu
- ty, který nenávidíš kázeň
- a má slova házíš za sebe?
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 8,28-34

Přišel jsi trápit démony, dříve než nastal čas.
Tímto zvoláním, vloženým do úst démonů, Matouš naznačuje, co chce zdůraznit: příchod Božího království právě do této doby a do těch nejtemnějších koutů Izraele i jeho pohanského okolí. Ten, kdo Ježíše následuje na "druhý břeh" (bere vážně slova horského kázání), musí navíc počítat s tím, že nebude vítaným hostem.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když se Ježíš dostal na protější břeh do gadarského kraje, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobních slují. Byli velmi nebezpeční, takže nikdo nemohl projít tou cestou. Začali křičet: "Co je ti po nás, Boží synu? Přišel jsi nás trápit, dříve než nastal čas?" Opodál se páslo velké stádo vepřů. Zlí duchové ho tedy prosili: "Vyháníš-li nás, pošli nás do toho stáda vepřů." Řekl jim: "Jděte!" Vyšli tedy a vstoupili do vepřů - a vtom se celé stádo hnalo po příkrém srázu do moře a zahynulo ve vodách. Pasáci utekli, přišli do města a tam všechno oznámili, i o těch posedlých. Tu vyšlo celé město Ježíšovi naproti, a když ho uviděli, prosili ho, aby z jejich kraje odešel.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015