Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 01:26


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervna 2023
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 30. června, 2023
Svátek má:  Šárka

Liturgický svátek:  Památka sv. prvomučedníků římských [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 12. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 17,1.5.9-10.15-22
Žl 128,1-2.3.4-5
-
Mt 8,1-4

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 30. června, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 12. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. prvomučedníků římských [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Gn 17,1.5.9-10.15-22

Vše, co je mužského rodu, ať se dá obřezat na znamení smlouvy. Sára ti porodí syna.
Abrám se stává Abrahámem, aby tak i svým jménem vyjadřoval skutečnost naplnění Hospodinových příslibů - stát se otcem velikého potomstva. Bůh je původcem všeho života na zemi, proto je pro něj možné překonat každou přirozenou překážku. Vůbec nezáleží na stáří Abraháma a neplodnosti spojené se stářím Sáry. Bůh dostojí svým zaslíbením a z těchto dvou vyvolených vzejde nespočetné potomstvo.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Když bylo Abrámovi devadesát devět let, zjevil se mu Hospodin a řekl mu: "Já jsem Bůh, Všemohoucí, choď v mé přítomnosti a buď dokonalý. Nebudeš se už jmenovat Abrám, ale tvé jméno bude Abrahám, neboť tě činím otcem mnohých národů." Bůh ještě řekl Abrahámovi: "Zachovávej mou smlouvu, ty i tvé potomstvo po tobě od pokolení do pokolení. Smlouva, kterou máte zachovávat se mnou, ty i tvoje potomstvo po tobě, je tato: Vše, co je mezi vámi mužského rodu, ať se dá obřezat." Bůh pak řekl Abrahámovi: "Sáraj, tvá žena, nemá se už jmenovat Sáraj, ale její jméno bude Sára. Požehnám jí a dám ti i od ní syna - požehnám jí a stane se (pramatkou) národů, králové z ní budou pocházet." Abrahám padl na svou tvář, smál se a řekl si v duchu: "Copak může mít stoletý děti, a Sára - devadesátiletá - může porodit?" Abrahám řekl Bohu: "Kéž Izmael žije tak, aby se ti líbil!" Ale Bůh řekl: "Tvá žena Sára opravdu ti porodí syna a dáš mu jméno Izák. Uzavřu s ním svou smlouvu, smlouvu věčnou, i s jeho potomstvem po něm. I ohledně Izmaele tě vyslyším: Hle, požehnám mu, učiním ho plodným a nadmíru ho rozmnožím. Zplodí dvanáct knížat a udělám z něho veliký národ. Ale svoji smlouvu uzavřu s Izákem, kterého ti porodí Sára v tento čas příštího roku." Bůh skončil rozhovor s Abrahámem a odešel od něho.Text žalmu:
Žl 128,1-2.3.4-5

Odp.: Hle, tak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,
- kdo kráčí po jeho cestách.
- Budeš jísti z výtěžku svých rukou,
- bude ti blaze a dobře.
Odp.
Tvá manželka bude jako plodná réva
- uvnitř tvého domu.
- Tvoji synové jako výhonky oliv
- kolem tvého stolu.
Odp.
Hle, tak bývá požehnán muž,
- který se bojí Hospodina.
- Ať ti Hospodin požehná ze Siónu,
- abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 8,1-4

Chceš-li, můžeš mě očistit.
Jakoby tato slova malomocného byla důvěryplnou reakcí jednoho ze zástupu, který užasl nad mocí Ježíšových slov a šel za ním (v. 1). Pro čtenáře horského kázání, který snad pochybuje nad uskutečnitelností jeho požadavků, pak mohou všechna následující uzdravující setkání s Ježíšem (Mt 8 - 9) být povzbuzením ke spolehnutí se na Ježíšovu moc.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš sestoupil s hory, šly za ním velké zástupy. Tu přišel jeden malomocný, klekl před ním a řekl: "Pane, chceš-li, můžeš mě očistit." Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čistý." A hned byl od svého malomocenství očištěn. Ježíš mu pak řekl: "Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, jak nařídil Mojžíš - jim na svědectví."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015