Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 00:29


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2021
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 1. září, 2021
Svátek má:  Linda

Liturgický svátek:  Sv. Jiljí
Liturgické období:  Mezidobí, 22. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Kol 1,1-8
Žl 52,10.11
-
Lk 4,38-44

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 1. září, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 22. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Jiljí
Text 1.čtení:
Kol 1,1-8

Proniklo k vám slovo pravdy; jako už na celém světě přináší ovoce.
Pavel nezaložil křesťanskou komunitu v Kolosách osobně, a proto musí obhájit svou autoritu. Stojí ve službě přímým Božím povoláním, a nikoli z vlastní vůle nebo vůle lidí. Neustále cítí potřebu děkovat Bohu za dar víry, lásky a naděje, které v Kolosách zapustily hluboké kořeny. Jejich víra a láska mají v naději na Boží království pevný základ a zdroj energie. A všechno to v nás působí Duch (srov. Gal 5,22; apod.).

Začátek listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, a bratr Timotej křesťanům v Kolosách, věřícím bratřím v Kristu. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce. Když se za vás modlíme, nepřestáváme děkovat Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista. Slyšeli jsme totiž o vaší víře ve spojení s Kristem Ježíšem a o vaší lásce ke všem věřícím, a to pro naději (na odměnu), která je vám připravena v nebi. (O té naději) jste slyšeli už dříve při (hlásání) slova pravdy, radostné zvěsti, která k vám pronikla. A jako už přináší ovoce a šíří se na celém světě, tak je tomu také u vás od toho dne, kdy jste ji uslyšeli a správně poznali tuto Boží milost. Tak vás v tom vyučil Epafras, náš milý spoluslužebník. On nás spolehlivě zastoupil v této službě konané pro Krista a od něho také jsme se dověděli o vaší lásce, (kterou ve vás působí) Duch.Text žalmu:
Žl 52,10.11

Odp.: Stále spoléhám na Boží slitovnost.
Jsem jako zelená oliva v Božím domě,
- stále se spoléhám na Boží slitovnost.
Odp.
Ustavičně tě chci chválit, že jsi to učinil,
- před tvými svatými chci slavit tvé jméno, neboť je dobré.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 4,38-44

Také jiným městům musím hlásat radostnou zvěst, protože k tomu jsem byl poslán.
Ježíšovo poslání nesmí být svázáno ani nárokujícími si sympatiemi. Uzdravení Petrovy tchýně a její okamžitá služba mohou být poukazem na plnost uzdravení projevující se ve službě druhým (diakonii). Přivádění nemocných a vkládání rukou na každého naznačují univerzálnost Ježíšova poslání a potřebu vzájemnosti při otevírání se spáse.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš odešel ze synagogy a vstoupil do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla stižena vysokou horečkou; i prosili ho za ni. On se nad ní sklonil, pohrozil horečce, a ta přestala. (Nemocná) hned vstala a obsluhovala je. Když zapadlo slunce, všichni, kdo měli nemocné nejrůznějšími neduhy, přiváděli je k němu a on vkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je. Z mnohých také vycházeli zlí duchové a křičeli: "Ty jsi Boží syn!" Přísně jim to zakazoval a nenechával je mluvit, protože věděli, že je Mesiáš. Jakmile se rozednilo, vyšel ven a zašel na opuštěné místo. Zástupy ho však hledaly. Přišly až za ním a chtěly ho zadržet, aby od nich neodcházel. On však jim řekl: "Také jiným městům musím hlásat radostnou zvěst o Božím království, protože k tomu jsem byl poslán." A kázal v judských synagogách.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015