Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 23:03


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2020
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 1. září, 2020
Svátek má:  Linda

Liturgický svátek:  Sv. Jiljí
Liturgické období:  Mezidobí, 22. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Kor 2,10b-16
Žl 145,8-9.10-11.12-13ab.13cd-14
-
Lk 4,31-37

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 1. září, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 22. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Jiljí
Text 1.čtení:
1 Kor 2,10b-16

Člověk se schopnostmi pouze přirozenými nepřijímá ty pravdy, které pocházejí od Božího Ducha. Ale člověk produchovnělý může vynést úsudek o všem.
V Pavlových listech často nacházíme kritiku lidské snahy dosáhnout spravedlnosti před Bohem vlastními skutky. Podobným směrem se nese také Pavlova kritika lidské moudrosti, proti níž apoštol staví nauku pocházející od Ducha. Není to duch lidský, ale Duch Boží, který "proniká všecko, i hlubiny Boží". Duch působí v lidech, kteří jej dostali darem, a uschopnil je překonat pouhé přirozené schopnosti chápání a porozumění.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Duch zkoumá všecko, i hlubiny Boží. Kdo z lidí zná lidské nitro? Jen lidský duch, který je v člověku. Tak ani Boží nitro nezná nikdo, jen Duch Boží. My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který vychází z Boha. Tak můžeme poznat, co všecko nám Bůh dal darem. O tom také mluvíme - ne ovšem slovy, kterým učí lidská moudrost, ale tak, jak tomu učí Duch, takže nauku pocházející od Ducha také vyjadřujeme řečí od něho vnuknutou. Ovšem člověk se schopnostmi pouze přirozenými nepřijímá ty pravdy, které pocházejí od Božího Ducha. Zdají se mu hloupé a nemůže je pochopit, protože ty věci se dají posoudit jen s pomocí Ducha. Ale člověk produchovnělý může vynést úsudek o všem, sám však nepodléhá úsudku nikoho. Neboť `kdo poznal myšlenky Páně tak, že by ho mohl poučovat?' Avšak naše myšlenky jsou myšlenky Kristovy.Text žalmu:
Žl 145,8-9.10-11.12-13ab.13cd-14

Odp.: Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách. Milosrdný a milostivý je Hospodin,
- shovívavý a plný lásky.
- Dobrotivý je Hospodin ke všem
- a soucit má se všemi svými tvory.
Odp.
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
- a tvoji zbožní ať tě velebí!
- Ať vypravují o slávě tvého království,
- ať mluví o tvé síle.
Odp.
Aby poučili lidi o tvé moci,
- o slávě tvé vznešené říše.
- Tvé království je království všech věků
- a tvá vláda trvá po všechna pokolení.
Odp.
Věrný je Hospodin ve všech svých slibech
- a svatý ve všech svých činech.
- Hospodin podpírá všechny, kdo klesají,
- a pozvedá všechny sklíčené.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 4,31-37

Vím, kdo jsi: Svatý Boží!
Na dokreslení pravdivosti Ježíšových slov z nazaretské synagogy čteme dnes úryvek o osvobozující moci jeho slov v synagoze v Kafarnaum. Duch zla se snaží nad Ježíšem zvítězit tím, že mu dává jméno, ale nemá proti jeho moci šanci.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš šel do galilejského města Kafarnaa a v sobotu tam učil. Žasli nad jeho učením, protože v jeho slově byla moc. V synagoze byl nějaký člověk, který měl v sobě nečistého ďábelského ducha. Ten vzkřikl velikým hlasem: "Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!" Ale Ježíš mu přísně rozkázal: "Mlč a vyjdi z něho!" Zlý duch tím člověkem smýkl doprostřed a vyšel z něho, aniž mu ublížil. Na všechny padl úžas a říkali si mezi sebou: "To je něco! Svrchovanou mocí poroučí nečistým duchům, a vyjdou." Pověst o něm se roznesla po všech místech v tom kraji.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015