Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 2. března 2024, 15:41


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2023
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 15. července, 2023
Svátek má:  Jindřich

Liturgický svátek:  Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 49,29-32; 50,15-26a (hebr. 49,29-33; 50,15-25)
Žl 105,1-2.3-4.6-7
-
Mt 10,24-33

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 15. července, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Gn 49,29-32; 50,15-26a (hebr. 49,29-33; 50,15-25)

Bůh se vás ujme a vyvede vás z této země.
Smrt Jakuba i Josefa nejsou obyčejné události jako ty, kterých se každý den odehrávají stovky a tisíce. Jejich smrt totiž ohraničuje dobu patriarchů. Abrahám má v tuto chvíli již početné potomstvo, které se začíná formovat v národ. Tento lid je ale zatím daleko od zaslíbené země. Josef před svou smrtí nehovoří o ničem jiném. Život posledních patriarchů je ve znamení silné touhy po spočinutí v zaslíbené zemi.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Jakub dal příkaz svým synům: "Já už budu připojen ke svým příbuzným. Pochovejte mě u mých otců do jeskyně na poli Chetity Efrona, do jeskyně na poli Machpela proti Mamre v zemi Kanaán, kterou si koupil Abrahám od Chetity Efrona do vlastnictví jako pohřebiště. Tam byl pochován Abrahám a jeho žena Sára, tam byl pochován Izák a jeho žena Rebeka a tam jsem pochoval Leu. To pole a jeskyně, která je na něm, byly získány od Chetitů!" Když Jakub dokončil pořízení se svými syny, položil se na lůžko a zemřel. Byl připojen ke svým příbuzným. Když Josefovi bratři viděli, že jejich otec je mrtev, řekli si: "Třeba nás bude Josef pronásledovat a odplatí nám všechno to zlé, co jsme mu způsobili." Poslali Josefovi vzkaz: "Tvůj otec před smrtí poručil: Tak řekněte Josefovi: `Odpusť, prosím, zločin svým bratřím a jejich hřích, že ti způsobili zlé!' Nuže, odpusť, prosíme, zločin služebníkům Boha svého otce!" Josef se nad jejich vzkazem rozplakal. I jeho bratři přišli, padli před ním a řekli: "Hle, jsme tvými otroky!" Josef odpověděl: "Nebojte se, copak jsem namísto Boha? Vy jste zamýšleli se mnou zlé, ale Bůh to obrátil v dobré, aby provedl, co je dnes zřejmé: zachoval život četnému lidu. Jen se nebojte! Postarám se o vás i o vaše děti." Upokojil je a přátelsky jim domlouval. Josef i rodina jeho otce přebývali v Egyptě. Josef byl živ sto deset let a viděl pravnuky Efraima. Také synové Machira, syna Manassova, se narodili na Josefova kolena. Potom řekl Josef svým bratřím: "Já už umřu, ale Bůh se vás jistě ujme a vyvede vás z této země do země, kterou přísahou zaslíbil Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi." Nato je zavázal přísahou: "Až se vás Bůh ujme, vezměte s sebou mé kosti z tohoto místa." Josef zemřel ve stáří sto deseti let.Text žalmu:
Žl 105,1-2.3-4.6-7

Odp.: Hledejte Pána, ubožáci, a vaše duše bude žít.
Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno,
- hlásejte mezi národy jeho díla.
- Zpívejte mu, hrejte mu,
- vypravujte o všech jeho divech!
Odp.
Honoste se jeho svatým jménem,
- ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina!
- Uvažujte o Hospodinu a jeho moci,
- hledejte stále jeho tvář!
Odp.
Potomstvo Abraháma, jeho služebníka,
- synové Jakuba, jeho vyvoleného
- Hospodin sám je náš Bůh,
- po celé zemi platí jeho rozhodnutí.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 10,24-33

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo.
Stejnou měrou, jak se skrze učedníky bude rozšiřovat okruh a zvětšovat síla Ježíšovy zvěsti o přicházejícím Božím království, se bude zvětšovat i odpor vůči nim. Proto učedník nebeského království potřebuje znovu a znovu slyšet další a další osobní ujištění o Boží péči a věrnosti právě v těchto krizových časech, a to do konce časů.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým apoštolům: "Není žák nad učitele ani služebník nad svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a služebník jako jeho pán. Když nazvali Belzebubem hospodáře, čím spíše jeho lidi! Proto se jich nebojte! Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech! A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo - duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015