Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 2. března 2024, 13:58


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2022
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 15. července, 2022
Svátek má:  Jindřich

Liturgický svátek:  Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 15. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 38,1-6.21-22.7-8
Iz 38, 10.11.12abcd.16
-
Mt 12,1-8

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 15. července, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 15. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Iz 38,1-6.21-22.7-8

Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy.
Je jen málo králů na Davidově trůně, o kterých Bible hovoří tak kladně jako o Ezechiášovi (Chizkijášovi). Vládl v letech 725-697 př. Kr. Staří Izraelité oceňovali dobrodiní pozemského života, a proto byla pro smrtelně nemocného Ezechiáše velmi zdrcující Izaiášova zpráva, že zemře. Ezechiáš však zakusil moc přímluvné modlitby a vyprosil si od Hospodina dalších patnáct let života. Izaiáš zde vystupuje jako ten, kdo zná a vykládá tajemná Boží znamení.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
(Král) Ezechiáš se roznemohl k smrti. Přišel k němu prorok Izaiáš, syn Amosův, a řekl mu: "Tak praví Hospodin: `Učiň pořízení o svém domě, neboť zemřeš a nebudeš živ.'" Tu se Ezechiáš obrátil tváří ke stěně a modlil se k Hospodinu: "Ach, Hospodine, rozpomeň se přece, že jsem žil věrně a s celým srdcem v tvé službě. Dělal jsem, co ti bylo milé!" A Ezechiáš propukl v hlasitý pláč. Tu Hospodin oslovil Izaiáše a řekl: "Jdi a řekni Ezechiášovi: `Tak praví Hospodin, Bůh Davida, tvého otce: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Nuže, přidám k tvému věku (ještě) patnáct let. Z moci asyrského krále vysvobodím tebe i toto město a ochráním ho.'" Izaiáš poručil vzít koláč z fíků a namazat jím vřed, aby se (král) uzdravil. Ezechiáš řekl: "Jaké je znamení, že budu moci vstoupit do Hospodinova domu?" Izaiáš odpověděl: "Toto ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin vyplní, co slíbil: `Hle, vrátím stín po stupních, po kterých sešel na Achazových slunečních hodinách, zpět o deset stupňů.'"
A slunce se vrátilo o deset stupňů, po nichž sestoupilo.Text žalmu:
Iz 38, 10.11.12abcd.16

Odp.: Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezahynula.
Řekl jsem: Uprostřed svého života
- mám odejít k branám podsvětí;
- mám postrádat zbytek svých let.
Odp.
Řekl jsem: Nemám už vidět Hospodina v zemi živých,
- nemám už hledět na nikoho
- mezi obyvateli světa.
Odp.
Můj příbytek je stržen, je ode mě odnesen
- jako stan pastýřů.
- Bůh svinul jako tkadlec můj život,
- odřízl mě od osnovy.
Odp.
Pane, v tebe doufá mé srdce;
- ať ožije můj duch.
- Uzdrav mě a oživ!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 12,1-8

Syn člověka je pánem nad sobotou.
A proto může postavit zpět na nohy "vnitřní řád" výkladu Tóry, který tehdy ve farizejském podání při střetu dvou příkazů dával přednost povinnosti vůči Bohu před povinností vůči člověku. V Ježíši přicházející Boží království (které je "více než chrám") je však nyní zaměřeno více k blahu člověka než k formální Boží oslavě.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci měli hlad, a proto začali trhat klasy a jíst. Farizeové to uviděli a řekli mu: "Hle, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu dělat nesmí!" On však jim odpověděl: "Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad on i jeho družina? Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby, které nesměl jíst ani on, ani jeho družina, ale jen kněží? Nebo nečetli jste v Zákoně, že v sobotu kněží v chrámě porušují sobotu, a (přece) jsou bez viny? Říkám vám, že zde je (někdo) víc než chrám! Kdybyste věděli, co znamená: `Milosrdenství chci, a ne oběť', neodsuzovali byste nevinné. Neboť Syn člověka je pánem nad sobotou."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015