Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 22. července 2024, 03:09


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2021
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 20. srpna, 2021
Svátek má:  Bernard

Liturgický svátek:  Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 20. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Rt 1,1.3-6.14b-16.22
Žl 146,5-6b.6c-7.8-9a.9b-10
-
Mt 22,34-40

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 20. srpna, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 20. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Rt 1,1.3-6.14b-16.22

Noemi se vrátila a s ní Rút, její snacha, z moabských krajin, a přišly do Betléma.
Rút se rozhodne opustit svou zemi a své náboženství a jít se svou tchýní do izraelské země. Tím jako pohanka vstoupí do izraelských dějin, zaujme významné místo v rodokmenu krále Davida a posléze také Ježíše Krista. Příběh obsahuje poselství o univerzální spáse, která překročí přísné hranice Izraele. I dnes je to aktuální vyprávění o těch, kteří jsou zatím mimo, ale chtěli by být začleněni do dějin spásy.

Čtení z knihy Rút.
Za doby soudců nastal v zemi hlad. Jeden muž odešel z Betléma v Judsku, aby přebýval se svou ženou Noemi a dvěma syny v moabských krajinách. Muž se jmenoval Elimelech. Ale Elimelech, muž Noemi, zemřel a ona zůstala sama se svými dvěma syny. Ti se oženili s Moabkami, jedna se jmenovala Orpa a druhá Rút. Bydleli tam asi deset let. Když zemřeli i oba synové, zůstala Noemi sama, bez obou synů a bez muže. Tu se rozhodla se svými dvěma snachami, že se vrátí z moabských krajin. Uslyšela tam totiž, že Hospodin pomohl svému lidu a dal mu chléb. Orpa dala své tchyni polibek na rozloučenou, ale Rút se přidržela své tchyně. Ta jí však řekla: "Hle, tvá švagrová se vrátila k svému lidu a k svému bohu, vrať se a následuj svou švagrovou." Rút odpověděla: "Nenaléhej na mě, abych tě opustila, abych se obrátila a nešla za tebou, neboť kamkoli půjdeš, půjdu, kde zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid je mým lidem a tvůj Bůh je mým Bohem!" Tak se vrátila Noemi a s ní se vrátila Moabka Rút, její snacha, z moabských krajin. Přišly do Betléma, když začínala žeň ječmene.Text žalmu:
Žl 146,5-6b.6c-7.8-9a.9b-10

Odp.: Duše má, chval Hospodina!
Nebo: Aleluja. Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův,
- kdo doufá v Hospodina, svého Boha.
- On učinil nebe i zemi,
- moře i vše, co je v nich.
Odp.
On zachovává věrnost navěky,
- zjednává právo utlačeným,
- dává chléb lačným.
- Hospodin vysvobozuje vězně.
Odp.
Hospodin otvírá oči slepým,
- Hospodin napřimuje sklíčené,
- Hospodin miluje spravedlivé,
- Hospodin chrání přistěhovalce.
Odp.
Podporuje sirotka a vdovu,
- ale mate cestu bezbožníků.
- Hospodin bude vládnout navěky,
- tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 22,34-40

Miluj Pána, svého Boha; a svého bližního jako sám sebe.
Tato dvě velká přikázání jsou podle Matouše jakýmsi klíčem ke všem ostatním příkazům Tóry. Všechny jsou stejně závazné a důležité, žádný není zrušen, ale každý ve své podstatě musí nějak souviset s těmito dvěma, a tak sloužit cestě lásky.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl přivést do úzkých a zeptal se: "Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?" Odpověděl mu: "`Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015