Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pátek, 19. dubna 2024, 08:38


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2020
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 11. srpna, 2020
Svátek má:  Zuzana

Liturgický svátek:  Památka sv. Kláry, panny [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 19. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ez 2,8 - 3,4
Žl 119,14.24.72.103.111.131
-
Mt 18,1-5.10.12-14

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 11. srpna, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 19. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Kláry, panny [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Ez 2,8 - 3,4

Snědl jsem knihu a zesládla mi v ústech jako med.
Líčení Ezechielova povolání za proroka pokračuje předáním svitku, obsahující prorocká slova. Ezechiel má sníst tuto knihu, plnou žalozpěvů, vzdechů a běd. Podobně jako Jeremiáš bude i on nucen říkat "vzpurnému plemeni" pravdu do očí. Avšak kniha od Hospodina Ezechielovi zesládla v ústech jako med. Je si jist svým pověřením. Ví, že je na straně Boží, a to mu bude dodávat jistotu při všech nastávajících těžkostech prorocké služby.

Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Tak praví Hospodin: "Ty, synu člověka, slyš, co ti pravím, a nebuď vzpurný jako toto vzpurné plemeno; otevři ústa a jez, co ti dám." Viděl jsem ruku vztaženou ke mně, a v ní svinutou knihu. Rozvinul ji přede mnou; byla popsána uvnitř i zvenčí. Byly v ní napsány žalozpěvy, vzdechy a bědy. Tu mi řekl: "Synu člověka, cokoli se ti dostane, jez; sněz tuto knihu a jdi a mluv k synům Izraele!" Když jsem otevřel ústa, dal mi sníst tu knihu a řekl mi: "Synu člověka, nasyť své břicho a naplň své útroby touto knihou, kterou ti dávám!" Snědl jsem ji a zesládla mi v ústech jako med. Pak mi řekl: "Synu člověka, jdi k Izraelovu domu a mluv k nim moje slova."Text žalmu:
Žl 119,14.24.72.103.111.131

Odp.: Jak sladké jsou na mém patru tvé výroky, Hospodine!
Raduji se na cestě tvých přikázání
- jako z velkého bohatství.
Odp.
Vždyť tvá přikázání jsou mým potěšením,
- tvé příkazy jsou mými rádci.
Odp.
Lepší je pro mě zákon tvých úst
- než tisíce ve zlatě a stříbře.
Odp.
Jak sladké jsou na mém patru tvé výroky,
- nad med jsou sladší pro má ústa.
Odp.
Mým dědictvím navěky jsou tvá přikázání,
- neboť jsou radostí mého srdce.
Odp.
Otvírám ústa a nabírám dech,
- neboť toužím po tvých předpisech.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 18,1-5.10.12-14

Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali.
Zřeknutí se svobody Božího dítěte je na místě především tehdy, je-li nebezpečí, že zkušený učedník začne pohrdat bezvýznamnými a prostými lidmi ve své obci. Vždyť právě jim patří zvláštní Boží péče, a to i tehdy, jestliže zabloudí. Lékem na toto pohrdání je ponížit se jako dítě, tj. sloužit druhým tak samozřejmě, jak to bylo běžné pro tehdejší děti.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Učedníci přišli k Ježíšovi s otázkou: "Kdo je vlastně v nebeském království největší?" Tu zavolal dítě, postavil ho před ně a řekl: "Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. A kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá. Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali. Říkám vám: Jejich andělé v nebi stále hledí na tvář mého nebeského Otce. Co myslíte? Když má někdo sto ovcí a jedna z nich se zatoulá, nenechá těch devětadevadesát na horách a nepůjde hledat tu zatoulanou? A když se mu podaří ji nalézt, amen, pravím vám: má z ní větší radost než z těch devětadevadesáti, které se nezatoulaly. Stejně tak nechce váš nebeský Otec, aby zahynul jediný z těchto nepatrných."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015