Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 21:41


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2020
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 18. října, 2020
Svátek má:  Lukáš

Liturgický svátek:  Svátek sv. Lukáše, evangelisty [Svátek]
Liturgické období:  Mezidobí, 29. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 45,1.4-6
Žl 96,1+3.4-5.7-8.9-10a+c
1 Sol 1,1-5b
Mt 22,15-21

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den svátku se zobrazují ve všední dny vlastní texty, v neděli texty platné pro neděli.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 18. října, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 29. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Svátek sv. Lukáše, evangelisty [Svátek]
Text 1.čtení:
Iz 45,1.4-6

Vzal jsem Kýra za pravou ruku, abych mu podmanil národy.
Tento král nepatřil k vyvolenému národu, a přece ho Bůh pojal do svých plánů: právě Kýros podivuhodně propustil a vyvedl Izrael z Babylónu. Stal se - ač pohan - Božím nástrojem, a tak ukázal, že Bohu na této zemi patří opravdu všechno.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Tak praví Hospodin o svém pomazaném Kýrovi: "Vzal jsem ho za pravou ruku, abych mu podmanil národy, abych odpásal bedra králů, abych před ním otevřel vrata, aby žádná brána nezůstala uzavřena. Pro svého služebníka Jakuba, pro Izraele, svého vyvoleného, zavolal jsem tě jménem, poctil jsem tě, i když jsi mě neznal. Já jsem Hospodin, jiný není, není Bůh mimo mne. Přepásal jsem tě, i když jsi mě neznal, aby se poznalo od východu slunce i od západu, že mimo mne jiný není. Já jsem Hospodin, a nikdo jiný."Text žalmu:
Žl 96,1+3.4-5.7-8.9-10a+c

Odp.: Vzdejte Hospodinu slávu a moc!
Zpívejte Hospodinu píseň novou,
- zpívejte Hospodinu, všechny země!
- Vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
- mezi všemi národy o jeho divech!
Odp.
Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály,
- je třeba se ho bát více nežli všech bohů.
- Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly,
- Hospodin však stvořil nebe.
Odp.
Vzdejte Hospodinu, rodiny národů,
- vzdejte Hospodinu slávu a moc,
- vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.
- Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří.
Odp.
V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu!
- Třeste se před ním, všechny země!
- Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje,
- národy řídí podle práva.
Odp.Text 2.čtení:
1 Sol 1,1-5b

Vzpomínáme na vaši víru, lásku a naději.
Apoštol ovšem musí vyslovovat ve svých listech i nepříjemné věci. Přesto vždy začíná děkováním. I ti, kdo ve svém životě chybují, jsou přece Boží vyvolení, jejich víra je projevem Božího působení.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Pavel, Silván a Timotej soluňské církevní obci, která je ve spojení s Bohem Otcem a s Pánem Ježíšem Kristem. Milost vám a pokoj! Stále děkujeme Bohu za vás za všechny, když si vás připomínáme ve svých modlitbách. Před naším Bohem a Otcem vzpomínáme bez přestání, jak je vaše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho Pána Ježíše vytrvalá. Víme o vašem vyvolení, bratři Bohem milovaní. Když jsme vám přinesli evangelium, nebyla to jen pouhá slova, naopak: bylo to provázeno (projevy) moci, (činností) Ducha svatého a hlubokým přesvědčením.Text evangelia:
Mt 22,15-21

Dávejte, co je císařovo, císaři, co je Boží, Bohu.
Postavit do konfliktu vztah k Bohu a vztah k člověku je velmi snadné. Ovšem jen tenkrát, postavíme-li císaře stejně vysoko jako Boha. Ale okázalé pohrdnutí císařem také není cestou evangelia. Ježíš nedělá revoluci, ale vrací věci na jejich původní místo. Člověk, který v sobě nese Boží obraz, patří Bohu, stejně jako denár s obrazem císařovým patří císaři.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: "Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?" Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: "Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!" Podali mu denár. Zeptal se jich: "Čí je to obraz a nápis?" Odpověděli: "Císařův." Tu jim řekl: "Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015