Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 21:09


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2020
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 17. října, 2020
Svátek má:  Hedvika

Liturgický svátek:  Památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 28. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ef 1,15-23
Žl 8,2-3a.4-5.6-7
-
Lk 12,8-12

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 17. října, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 28. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Ef 1,15-23

Krista dal jako svrchovanou hlavu církvi: ona je jeho tělem.
V poděkování za dary milosti, jichž se církevní obci dostalo, uvádí autor listu Efesanům nejen víru a lásku, ale také poznání. Není to však poznání - gnóze, která v pozdějších desetiletích nahlodávala křesťanskou víru. Dalším novým prvkem je zde téma církve. Nejde již pouze o místní církve, jak tomu doposud bylo v Pavlových listech, nýbrž o jednu Kristovu církev, jejíž svrchovanou hlavou je sám Kristus.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři! Slyšel jsem, jak věříte v Pána Ježíše a jakou lásku projevujete všem křesťanům, a proto nepřestávám za vás děkovat, když na vás vzpomínám ve svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, udělil dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, (takže budete moci mít) o něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy (skrývá) křesťanům jeho dědictví a (jak se ukazuje) na nás, na věřících, jeho nesmírně velká moc působením jeho všemohoucnosti. Ta se už projevila, když Krista vzkřísil z mrtvých a posadil ho po své pravici v nebi: vysoko nad všechna knížata, mocnosti, síly, panstva - a jak jen se ještě jmenují všechny hodnosti, a to nejen v tomto věku, ale i v budoucím. Ano, `všechno podřídil pod jeho nohy'. A jeho dal jako svrchovanou hlavu církvi: ona je jeho tělem, plností toho, který naprosto všechno ovládá.Text žalmu:
Žl 8,2-3a.4-5.6-7

Odp.: Svému Synu dals vládnout nad dílem svých rukou.
Hospodine, náš Pane,
- jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi,
- svou velebností převýšils nebesa!
- Z úst dětí a nemluvňat sis připravil slávu
- navzdory svým odpůrcům.
Odp.
Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů,
- na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil:
- Co je člověk, že na něho myslíš,
- co je smrtelník, že se o něho staráš?
Odp.
Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé,
- ověnčils ho ctí a slávou,
- dals mu vládnout nad dílem svých rukou,
- položils mu k nohám všechno.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 12,8-12

Duch svatý vás v tu chvíli poučí, co je třeba říci.
Povzbuzením ke statečnému vyznání Ježíše (jež je cestou k trvalému přijetí oslaveným Kristem - "Synem člověka", v. 8n) a ke spolehnutí se na moudrost darovaného Ducha svatého v každém pronásledování (v. 11n) dnes pokračuje Ježíšova řeč k učedníkům jako přátelům (viz 12,4). Lukáš zde povzbuzuje svoji obec ke statečnému misijnímu postoji uprostřed nepřátelského světa (k v. 10 srov. Mk 3,28n, pondělí 3. týdne).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i Syn člověka se přizná před Božími anděly. Kdo však mě před lidmi zapře, bude zapřen před Božími anděly. Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; kdo by se však rouhal Duchu svatému, tomu odpuštěno nebude. Až vás budou předvádět do synagog na soud, před úřady a vrchnosti, nedělejte si starosti, jak a čím byste se hájili nebo co byste měli říci. V tu chvíli vás totiž Duch svatý poučí, co je třeba říci."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015