Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 04:07


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2020
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 25. srpna, 2020
Svátek má:  Radim

Liturgický svátek:  Památka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků; sv. Ludvíka; sv. Josefa Kalasánského, kněze [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 21. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Sol 2,1-3a.14-17
Žl 96,10.11-12.13
-
Mt 23,23-26

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 25. srpna, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 21. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků; sv. Ludvíka; sv. Josefa Kalasánského, kněze [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
2 Sol 2,1-3a.14-17

Držte se těch zásad, v kterých jsme vás vyučili.
Zásada "Co je psáno, to je dáno" neplatí zcela bezvýjimečně. Naopak, z tohoto úryvku se dovídáme, že Pavlovy listy byly falšovány, aby křesťané mohli být uvedeni do omylu - především v otázce druhého Kristova příchodu. Solunští se však mají držet zásad, v kterých byli vyučeni, ať už slovem nebo listem. Křesťanství není náboženství knihy jako islám nebo judaismus. Proto je prvním podnětem víry v Krista vždy živé zvěstované Boží slovo.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři, pokud jde o dobu, kdy přijde náš Pán Ježíš Kristus a kdy my se u něho shromáždíme, prosíme vás: nenechte si tak snadno poplést hlavu, či se dokonce polekat nějakým proroctvím nebo listem prý od nás poslaným, jako by ten den Páně měl už nastat. Nedejte se žádným způsobem od nikoho oklamat. (Bůh) vás naším (kázáním) evangelia povolal k tomu, abyste dosáhli slávy našeho Pána Ježíše Krista. Nuže, bratři, stůjte pevně a držte se těch zásad, v kterých jsme vás vyučili, ať už slovem nebo listem. Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh, náš Otec, který nás miloval a ve své dobrotě nám dal nepomíjející útěchu a radostnou naději - on sám ať potěší vaše srdce a utvrdí v každém dobrém činu i slovu.Text žalmu:
Žl 96,10.11-12.13

Odp.: Hospodin přichází řídit zemi.
Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.
- Upevnil svět, aby nekolísal:
- národy řídí podle práva.
Odp.
Radujte se, nebesa, zajásej, země,
- zahuč, moře a vše, co je naplňuje;
- zaplesej, pole a vše, co je na něm.
- Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy.
Odp.
Před Hospodinem, že přichází,
- že přichází řídit zemi.
- Bude řídit svět spravedlivě,
- národy bude spravovat věrně.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 23,23-26

Tohle jste měli dělat, a tamto nezanedbávat.
Dalším z "pokušení zbožných" je takové ulpění na povrchním plnění předpisů, že člověku unikne jejich vlastní smysl a cíl. To se týká jak oblasti konání dobra, tak oblasti očištění se od zla.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl: "Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Odvádíte desátky z máty, z kopru a z kmínu, ale zanedbáváte, co je v Zákoně daleko důležitější: spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Tohle jste měli dělat, a tamto nezanedbávat. Slepí vůdcové! Cedíte komára, ale velblouda polykáte. Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Očišťujete vnějšek číše a mísy, ale uvnitř jsou plné loupeže a nezřízenosti. Slepý farizeji! Napřed vyčisti vnitřek číše, pak bude čistý i vnějšek."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015