Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 08:46


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2021
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 3. září, 2021
Svátek má:  Bronislav

Liturgický svátek:  Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 22. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Kol 1,15-20
Žl 100,2.3.4.5
-
Lk 5,33-39

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 3. září, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 22. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Kol 1,15-20

Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
Pavel se snaží představit Krista jako univerzálního spasitele na pozadí celých dějin stvoření. Kristus je zplozen dříve než všechno ostatní, aby se pak stal původcem a normou všeho stvořeného. Je se vším stvořením hluboce spjat, poněvadž v něm všechno nachází naplnění. Na díle obnovy hříchem porušeného stvoření se Kristus osobně podílí tím, že na sebe vzal lidskou přirozenost a zemřel na kříži.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Ježíš Kristus je (věrný) obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo. V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, (svět) viditelný i neviditelný: ať jsou to (andělé) při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho. (Kristus) je dříve než všechno (ostatní) a všechno trvá v něm. A on je hlava těla, to je církve: on je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých. Tak má ve všem prvenství. (Bůh totiž) rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost (dokonalosti), a že skrze něho usmíří se sebou všecko (tvorstvo) jak na nebi, tak na zemi tím, že jeho krví (prolitou) na kříži zjedná pokoj.Text žalmu:
Žl 100,2.3.4.5

Odp.: Vstupte před Hospodina s jásotem!
Plesejte Hospodinu, všechny země,
- služte Hospodinu s radostí,
- vstupte před něho s jásotem!
Odp.
Uznejte, že Hospodin je Bůh:
- on nás učinil, a my mu náležíme,
- jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.
Odp.
Vstupte do jeho bran s díkem,
- do jeho nádvoří s chvalozpěvem,
- slavte ho, žehnejte jeho jménu!
Odp.
Neboť Hospodin je dobrý,
- jeho milosrdenství je věčné,
- po všechna pokolení trvá jeho věrnost.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 5,33-39

Až jim ženicha vezmou, potom se budou postit.
Zatím je Ježíš s nimi a uvádí je do svatební (mesiášské) hostiny. Půst by tedy neodpovídal skutečnosti přicházejícího Božího království. Podobenstvími to je ještě zvýrazněno: Mladé víno, které Ježíš přináší, nelze nalít do starých měchů zaběhlých forem života a zbožnosti. Zaběhlost však často láká velmi silně (v. 39).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Farizeové a učitelé Zákona řekli Ježíšovi: "Janovi učedníci se často postí a konají modlitby, stejně i učedníci farizeů, ale tvoji jedí a pijí." Ježíš jim odpověděl: "Můžete nutit hosty na svatbě, aby se postili, dokud je ženich mezi nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a v těch dnech se potom budou postit." Pověděl jim také toto přirovnání: "Nikdo neustřihne na záplatu kus z nových šatů a nevsadí na staré šaty, jinak rozstřihne nové šaty a na staré se záplata z nových nehodí. A nikdo nenalévá mladé víno do starých měchů, jinak mladé víno měchy roztrhne, vyteče a měchy přijdou nazmar. Ale mladé víno se musí nalévat do nových měchů. A žádný, kdo pije staré, nechce nové. Řekne totiž: To staré je lepší."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015