Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 20. června 2024, 03:42


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2020
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 29. srpna, 2020
Svátek má:  Evelina

Liturgický svátek:  Památka Umučení sv. Jana Křtitele [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 21. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jer 1, 17-19
Žl 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17
-
Mk 6,17-29

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 29. srpna, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 21. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka Umučení sv. Jana Křtitele [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Jer 1, 17-19

Mluv k nim vše, co ti přikážu. Nelekej se jich.
Zkušenost Jeremiáše, vrženého do dobrodružství prorokování ve jménu Božím, je protkána dramatickým sledem utrpení, osamocenosti a odporu. Pán však nikdy nenechává svého proroka samotného. Prohlášení dnešního textu má význam skoro jako svátostné zasvěcení (v. 19).

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Hospodin mě oslovil: „Přepásej svá bedra, vstaň a mluv k nim vše, co ti přikážu. Nelekej se jich, abych tě nezbavil odvahy před nimi. Já totiž dnes udělám z tebe opevněné město, (železný sloup a) bronzovou zeď proti celé říši, proti judským králům a jejich knížatům, proti jejím kněžím i lidu země. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, neboť já budu s tebou – praví Hospodin – abych tě vysvobodil.“Text žalmu:
Žl 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17

Odp.: Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti
K tobě se utíkám, Hospodine,
- nechť nejsem zahanben navěky!
- Ve své spravedlnosti mě vyprosť a vysvoboď,
- nakloň ke mně svůj sluch a zachraň mě!
Odp.
Buď mi ochrannou skálou, pevností k mé záchraně,
- neboť tys moje skála a tvrz.
- Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného.
Odp.
Vždyť tys má naděje, Pane,
- má důvěra od mého mládí, Hospodine!
- V tobě jsem měl oporu od matčina lůna,
- od klína mé matky byls mým ochráncem.
Odp.
Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti,
- po celý den budu vyprávět o tvé pomoci.
- Bože učils mě od mého mládí,
- až dosud hlásám tvé podivuhodné činy.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 6,17-29

Chci, abys mi dal ihned na míse hlavu Jana Křtitele.
Marek jako dobrý režisér předvádí drama, které se odehraje v královské rezidenci v pevnosti Macherontu. Vidíme před sebou defilovat v rychlém sledu slabého a hříšného krále, svobodného a důsledného proroka, necudnou a ješitnou tanečnici, lstivou a pomstychtivou královnu. Následuje tragická fraška: zkrvavená hlava proroka je podána na stříbrné míse mladistvé tanečnici a ta ji odevzdá ďábelské matce. V této příhodě se zřetelně ukazuje protiklad mezi dvěma různými pojetími života, a jak vážně bere mučedník svůj prorocký úkol. V tomto smyslu je smrt Jana Křtitele předobrazem smrti Ježíšovy.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Herodes totiž dal Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože si ji vzal za ženu. Jan říkal Herodovi: "Není dovoleno, abys měl za ženu manželku svého bratra!" Herodias proto na něj zanevřela a nejraději by ho připravila o život, ale nemohla. Herodes totiž měl před Janem strach. Znal ho jako spravedlivého a svatého člověka a chránil ho. Když ho slyšel, byl celý nesvůj, přesto však si ho rád poslechl. Naskytla se vhodná chvíle, když Herodes na své narozeniny vystrojil hostinu svým hodnostářům, důstojníkům a významným lidem z Galileje. Vstoupila tam i dcera té Herodiady a tančila. Herodovi i hostům se tak zalíbila, že král řekl dívce: "Požádej mě, oč chceš, a dám ti to!" A pod přísahou jí mnoho slíbil: "O cokoli požádáš, dám ti to, i kdyby to byla polovina mého království!" Ona vyšla ven a zeptala se matky: "Co bych si měla žádat?" Ta odpověděla: "Hlavu Jana Křtitele." Hned se tedy rychle vrátila ke králi a žádala si: "Chci, abys mi dal ihned na míse hlavu Jana Křtitele." Král se zarmoutil, ale pro přísahu a kvůli hostům ji nechtěl odmítnout. Hned tedy poslal král kata s rozkazem, aby přinesl jeho hlavu. Ten odešel a sťal ho ve vězení, přinesl jeho hlavu na míse a dal ji dívce a dívka ji dala své matce. Když o tom uslyšeli Janovi učedníci, přišli, vzali jeho tělo a pochovali ho do hrobu.Doplňující text:

Památka Umučení sv. Jana Křtitele

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015