Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 20. června 2024, 04:36


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2020
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 29. října, 2020
Svátek má:  Silvie

Liturgický svátek:  Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice (pouze brněnská diecéze)
Liturgické období:  Mezidobí, 30. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ef 6,10-20
Žl 144,1.2.9-10
-
Lk 13,31-35

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 29. října, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 30. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice (pouze brněnská diecéze)
Text 1.čtení:
Ef 6,10-20

Vezměte na sebe plnou Boží výzbroj. Jen tak budete moci odolat.
Křesťan je vybaven k duchovnímu boji v tomto světě vojenskou výzbrojí - životem podle pravdy, spravedlností, odhodlaností, vírou, slovem Božím, modlitbou. Starší křesťanská spiritualita ráda užívala příměry z vojenské praxe. Také pozemské církvi se dříve říkalo "církev bojující". Druhý vatikánský koncil zvolil přiměřenější formulaci "církev putující". Nicméně i v dnešní době není křesťan zbaven duchovního boje proti "říši tmy v tomto světě".

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři! Hledejte svou sílu v Pánu, v jeho všemohoucnosti. Oblečte se do plné výzbroje Boží, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám. Vedeme přece zápas ne proti nějaké obyčejné lidské moci, ale proti knížatům a mocnostem, proti těm, kteří mají svou říši tmy v tomto světě, proti zlým duchům v ovzduší. Proto vezměte na sebe plnou Boží výzbroj. Jen tak budete moci odolat, až bude zle, všecko překonat a obstát. Stůjte tedy pevně, opásáni kolem beder (životem podle) pravdy, oblečeni pancířem spravedlnosti, obuti odhodlaností, jakou dává evangelium pokoje. Vždy se hned chraňte vírou jako štítem. Tak budete moci uhasit všechny ohnivé střely zlého (ducha). Vezměte (také) přilbu spásy a meč Ducha, to je slovo Boží. Při každé příležitosti proste a modlete se, (jak to vnuká) Duch. Buďte v tom velmi bdělí a vytrvale se modlete za všechny křesťany a také za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, když promlouvám, abych bez okolků zvěstoval tajemné pravdy evangelia - jsem jeho hlasatelem v poutech! - a abych mluvil neohroženě, jak je mou povinností.Text žalmu:
Žl 144,1.2.9-10

Odp.: Veleben buď Hospodin, má Skála!
Veleben buď Hospodin, má Skála,
- on učí mé ruce bojovat, mé prsty zápolit.
Odp.
On je mé milosrdenství, mé útočiště,
- má pevnost a můj zachránce,
- můj štít a můj útulek,
- on mi podmaňuje národy.
Odp.
Bože, novou píseň ti zazpívám,
- na harfě s deseti strunami ti zahraji;
- tobě, jenž dáváš králům vítězství,
- který jsi vysvobodil Davida, svého služebníka.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 13,31-35

Není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.
A to proto, že právě náboženští představitelé ("Jeruzalém") vyvoleného národa "nechtějí" (v. 34) přijmout Ježíšovo radostné poselství. Zde nepomůže ani jejich pokrytecká snaha převést zodpovědnost na vychytralého Heroda Antipu (v. 31). Právě v srdci Izraele se musí ve smrti a vzkříšení "dokonat" (dosl. překl. v. 32, tj. dovršit, ne skončit) Ježíšovo poslání, a to s nadějí, že i přes (dočasné) odmítnutí Izrael (jednou) prohlédne (v. 35, srov. 19,38).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
K Ježíšovi přišlo několik farizeů a řekli mu: "Odejdi odtud, protože Herodes tě chce zabít!" Odpověděl jim: "Jděte a řekněte té lišce: `Vyháním zlé duchy a uzdravuji dnes a zítra, a třetího dne dosáhnu svého cíle. Avšak dnes, zítra a pozítří musím pokračovat v cestě, protože není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.' Jeruzaléme, Jeruzaléme! Zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvoje děti, jako shromažďuje kvočna kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste. Proto váš dům zůstane opuštěný. Říkám vám: Neuvidíte mě, dokud nepřijde (doba), kdy řeknete: `Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!'"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015