Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 03:26


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2020
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 23. října, 2020
Svátek má:  Teodor

Liturgický svátek:  Sv. Jana Kapistránského, kněze [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 29. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ef 4,1-6
Žl 24,1-2.3-4ab.5-6
-
Lk 12,54-59

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 23. října, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 29. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Jana Kapistránského, kněze [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Ef 4,1-6

Jedno tělo, jeden Pán, jedna víra, jeden křest.
Od 4. kapitoly začínají v listu Efesanům výzvy ke správným životním a morálním postojům. Nejde o plané moralizování. Křesťané nejprve ve víře rozpoznávají tajemství svého podivuhodného povolání (Ef 1,4) a teprve poté jsou vyzýváni: "Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali" (v. 1). Mravní život křesťana je podepřen základem víry, jež předchází všechny morální apely. Pokusy zredukovat křesťanství na pouhou humanistickou morálku se vždy minuly účinkem.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři! Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána: Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje. Jen jedno je (ono tajemné) tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.Text žalmu:
Žl 24,1-2.3-4ab.5-6

Odp.: To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine!
Hospodinu náleží země i to, co je na ní,
- svět i ti, kdo ho obývají.
- Neboť on jej založil nad moři,
- upevnil ho nad proudy vod.
Odp.
Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,
- kdo smí stát na jeho svatém místě?
- Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,
- jehož duše nebaží po marnosti.
Odp.
Ten přijme požehnání od Hospodina,
- odměnu od Boha, svého spasitele.
- To je pokolení těch, kdo po něm touží,
- kdo hledají tvář Jakubova Boha.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 12,54-59

Úkazy na zemi i na obloze umíte posoudit; jak to, že nedovedete posoudit tuto dobu?
Ježíš zde kritizuje vyčkávavý, váhavý postoj "zástupů" a označuje jej jako "pokrytectví". Tito lidé se totiž nedokážou přimět k jasnému rozhodnutí, přestože jsou svědky znamení příchodu Božího království. Dokud jsme "na cestě", je čas k pokání a nápravě vztahů. Ten čas však jednou skončí ...

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl zástupům: "Když vidíte, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte: `Přijde déšť' a bývá tomu tak. Když však vane vítr z jihu, říkáte: `Bude horko' a bývá. Pokrytci! Úkazy na zemi i na obloze umíte posoudit; jak to, že nedovedete posoudit tuto dobu? Proč sami od sebe nerozeznáte, co je správné? Když jdeš se svým protivníkem na úřad, udělej všechno, aby ses ještě cestou s ním vyrovnal. Jinak tě povleče k soudci, soudce tě odevzdá biřici a biřic tě uvrhne do vězení. Říkám ti: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015