Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 13. července 2024, 21:36


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2023
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 26. září, 2023
Svátek má:  Andrea

Liturgický svátek:  Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 25. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ezd 6,7-8.12b.14-20
Žl 122,1-2.3-4a.4b-5
-
Lk 8,19-21

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 26. září, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 25. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Ezd 6,7-8.12b.14-20

Dostavěli Boží dům a slavili velikonoce.
Přízeň, kterou Kýros i Dareios projevovali Izraeli, zcela odpovídala perské politice. Díky tomu byl roku 515 př. Kr. dokončen chrám, který bude sloužit až do doby Heroda Velikého (37-4 př. Kr.), jenž ho pak od základů přestaví. Lid může s radostí obětovat a slavit velikonoce. Začíná nová etapa izraelských dějin. Bůh je věrný a znovu se chce s láskou starat o svůj lid.

Čtení z knihy Ezdrášovy.
Král Dareios napsal místodržitelům provincie "Za Eufratem" toto: "Nerušte práci na tom Božím domě. Vladař Židů a židovští starší ať stavějí ten Boží dům na jeho původním místě. Vydávám rozkaz, co máte udělat pro ty židovské starší, pokud jde o stavbu Božího domu. Z královských prostředků, z daní (provincie) "Za Eufratem" ať je těm mužům svědomitě proplácen potřebný obnos, aby stavba nevázla. Já, Dareios, vydávám tento rozkaz. Ať je svědomitě prováděn!" Židovští starší stavěli a dílo se jim dařilo, jak prorokovali proroci Aggeus a Zachariáš, syn Iddův. Stavbu dokončili podle rozkazu Izraelova Boha a podle rozkazu perských králů Kýra a Dareia. Dům byl dostavěn do třetího dne měsíce adaru a v šestém roce vlády krále Dareia. Izraelité - kněží, levité i ostatní, kteří se vrátili z vyhnanství - slavili s radostí posvěcení Božího domu. Při posvěcení Božího domu obětovali sto býků, dvě stě beranů, čtyři sta beránků a jako oběť za hřích celého Izraele dvanáct kozlů podle počtu izraelských kmenů. Ustanovili kněze podle tříd a levity podle skupin, aby vykonávali v Jeruzalémě bohoslužbu, jak je psáno v knize Mojžíšově. Potom čtrnáctého dne prvního měsíce ti, kdo se vrátili z vyhnanství, slavili velikonoce. Levité se do jednoho očistili, takže všichni byli čistí. Zabili velikonočního beránka pro všechny, kdo se vrátili z vyhnanství, pro své bratry kněze i pro sebe.Text žalmu:
Žl 122,1-2.3-4a.4b-5

Odp.: Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.
Zaradoval jsem se, když mi řekli:
- "Do domu Hospodinova půjdeme!"
- Už stojí naše nohy
- v tvých branách, Jeruzaléme!
Odp.
Jeruzalém je vystavěn jako město,
- spojené v jeden celek.
- Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy.
Odp.
Jak to zákon přikazuje Izraeli,
- aby chválil Hospodinovo jméno.
- Tam stojí soudní stolce,
- stolce Davidova domu.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 8,19-21

Moje matka a moji příbuzní jsou ti, kdo slyší a plní Boží slovo.
Do Ježíšovy nové učednické rodiny tedy nevstupuje každý posluchač, ale jen ten, kdo jím hlásané Boží slovo také "plní", tj. jedná podle něj.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Za Ježíšem přišla jeho matka a příbuzní, ale pro množství lidí se k němu nemohli dostat. Oznámili mu: "Tvoje matka a příbuzní stojí venku a rádi by tě viděli." Ale on jim odpověděl: "Moje matka a moji příbuzní jsou ti, kdo slyší a plní Boží slovo."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015