Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 11:18


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2021
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 19. září, 2021
Svátek má:  Zita

Liturgický svátek:  Památka sv. Januária, biskupa a mučedníka [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 25. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Mdr 2,12a.17-20
Žl 54,3-4.5.6+8
Jak 3,16-4,3
Mk 9,30-37

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 19. září, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 25. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Januária, biskupa a mučedníka [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Mdr 2,12a.17-20

Odsuďme ho k hanebné smrti.
Prvních pět kapitol knihy Moudrosti rozvíjí tradiční téma srovnání života svévolníků a spravedlivých. V úkladech proti spravedlivému církev tradičně vidí předobraz Ježíšových protivníků umlouvajících se, jak by se ho zmocnili.

Čtení z knihy Moudrosti.
Bezbožníci řekli: "Číhejme na spravedlivého, podívejme se, zda jsou pravdivá jeho slova, zkusme, jak to s ním skončí. Je-li spravedlivý Božím synem, Bůh se ho ujme a vysvobodí ho z ruky protivníků. Zkoušejme ho soužením a trápením, abychom poznali jeho mírnost a přesvědčili se o jeho trpělivosti. Odsuďme ho k hanebné smrti, zda najde ochranu, jak říká."Text žalmu:
Žl 54,3-4.5.6+8

Odp.: Pán mě udržuje naživu.
Bože, zachraň mě pro své jméno,
- svou mocí mi zjednej právo!
- Bože, slyš moji modlitbu,
- popřej sluchu slovům mých úst!
Odp.
Neboť povstali proti mně zpupní lidé,
- násilníci mi ukládali o život,
- na Boha nebrali ohled.
Odp.
Hle, Bůh mi pomáhá,
- Pán mě udržuje naživu.
- Budu s radostí přinášet oběti,
- chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.
Odp.Text 2.čtení:
Jak 3,16-4,3

Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost.
V poučení, jak vést dobrý křesťanský život, je proti sobě postavena pravá moudrost, jež "pochází shůry", a sváry, vyrůstající z vášní. Zatímco moudrost vede k pokoji a působí jej, nezvládnuté žádosti znehodnocují i modlitbu.

Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Milovaní! Kde vládne nevraživost a sobeckost, tam je zmatek a kdejaká špatnost. Moudrost shora je však především čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná ani pokrytecká. Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji (semeno, jehož) plodem je spravedlnost. Z čeho (vznikají) války, z čeho boje mezi vámi? Jen z vašich žádostí, které bojují ve vašich údech. Žádáte, ale nemáte; zabíjíte a nenávidíte, a (přesto) nemůžete dosáhnout (ničeho); bojujete a válčíte, ale (nic) nemáte, protože neprosíte. Prosíte, a (nic) nedostáváte, protože prosíte špatně: chcete to potom rozplýtvat na své rozkoše.Text evangelia:
Mk 9,30-37

Syn člověka bude vydán. Kdo chce být první, ať je služebníkem všech.
Tak jsou charakterizována dvě témata perikopy. Obě byla pro učedníky obtížná, protože trpící Mesiáš i naděje ve vzkříšení překračovaly horizont jejich vnímání a protože přijetí pozice dítěte znamenalo v Izraeli přijetí pozice osoby, která není ve vážnosti.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš a jeho učedníci sestoupili z hory a procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane." Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: "O čem jste cestou rozmlouvali?" Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. (Ježíš) se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: "Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech." Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: "Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015