Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 22. července 2024, 04:59


Následující měsíc » « Předchozí měsíckvětna 2024
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: květen 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 18. května, 2024
Svátek má:  Nataša

Liturgický svátek:  Památka sv. Jana I., papeže a mučedníka [Nezávazná památka]
Liturgické období:  7.týden velikonoční
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  B
Volba textů - sobota - Slavnost Seslání Ducha Svatého (zvolte text):
 Ráno   Vigilie   
Automatické zobrazení: Ráno=00-17:00, Vigilie=17-24:00

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sk 28,16-20.30-31
Žl 11,4.5+7
-
Jan 21,20-25

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 18. května, 2024

Liturgické období:  7.týden velikonoční
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Jana I., papeže a mučedníka [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Sk 28,16-20.30-31

Zůstal v Římě a hlásal Boží království.

Čtení ze Skutků apoštolů.
Když jsme dorazili do Říma, dostal Pavel dovolení, že může bydlet sám s vojákem, který ho hlídal. Za tři dni potom svolal si tamější židovské přední muže. Když se sešli, řekl jim: "Bratři, já jsem neudělal nic proti (izraelskému) lidu ani proti zvykům přijatým od předků. Přesto však jsem byl z Jeruzaléma v poutech vydán do moci Římanům. Ti mě po výslechu chtěli propustit, protože jsem se nedopustil žádného provinění, za které bych zasluhoval smrt. Když se však židé proti tomu stavěli, byl jsem nucen odvolat se k císaři, ale ne proto, že bych chtěl na svůj národ něco žalovat. Kvůli tomu jsem si přál, abych vás mohl uvidět a promluvit s vámi. Vždyť pro naději Izraele (v Mesiáše) nosím tenhle řetěz." Celá dvě léta zůstal pak ve svém najatém bytě a přijímal všechny, kdo k němu přicházeli. Zcela otevřeně a bez překážek hlásal Boží království a učil o Pánu Ježíši Kristu.Text žalmu:
Žl 11,4.5+7

Odp.: Zbožní uzří tvou tvář, Hospodine. Nebo: Aleluja.
Hospodin sídlí ve svém posvátném chrámě,
- na nebesích má Hospodin svůj trůn,
- jeho oči pozorují,
- smrtelníky zkoumá jeho zrak.
Odp.
Hospodin zkouší spravedlivého i bezbožníka,
- miluje-li kdo bezpráví, toho nenávidí z duše.
- Vždyť Hospodin je spravedlivý,
- má rád spravedlivé skutky,
- zbožní uzří jeho tvář.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Jan 21,20-25

To je ten učedník, který to všechno zaznamenal a jeho svědectví je pravdivé.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Petr se obrátil a viděl, jak za ním jde učedník, kterého Ježíš miloval a který ležel při večeři na jeho prsou a zeptal se: "Pane, kdo tě zradí?" Když ho tedy Petr viděl, zeptal se Ježíše: "Pane, a co on?" Ježíš mu odpověděl: "Jestliže chci, aby zůstal, až přijdu, proč se o to staráš? Ty mě následuj!" Mezi bratry se proto rozšířila řeč, že ten učedník nezemře. Ježíš však Petrovi neřekl: "Nezemře", ale: "Jestliže chci, aby zůstal, až přijdu, proč se o to staráš?" To je ten učedník, který o tom všem vydává svědectví a to všechno zaznamenal - a víme, že jeho svědectví je pravdivé. Je však ještě mnoho jiných věcí, které Ježíš vykonal. Kdyby měla být vypsána každá zvlášť, myslím, že by celý svět neobsáhl knihy o tom napsané.Doplňující text:

Pozn.:
Tyto texty čtení se zobrazují pouze od 00 hod. do 15 hod.

Texty POUZE PRO SOBOTNÍ RANNÍ MŠI SVATOU... (před večerní vigilií slavnosti Seslání Ducha Svatého)
Liturgická barva: červenáLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015