Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 22. července 2024, 05:01


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2020
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 8. srpna, 2020
Svátek má:  

Liturgický svátek:  Památka sv. Dominika, kněze [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Hab 1,12 - 2,4
Žl 9,8-9.10-11.12-13
-
Mt 17,14-20

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 8. srpna, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Dominika, kněze [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Hab 1,12 - 2,4

Spravedlivý bude žít pro svou věrnost.
Prorok Habakuk byl Nahumovým současníkem. Společně s Nahumem sdílí naději, že Bůh přispěje na pomoc svému lidu v těžkých podmínkách. Habakuk však již Hospodinu netrpělivě vyčítá dlouhodobou nečinnost: "Proč mlčíš k tomu, když bezbožník ničí toho, kdo je spravedlivější než on?" (v. 13). Překvapivě se však ukazuje, že utlačovateli se zde nemyslí Chaldejci, nýbrž bezbožníci z vlastních řad.

Čtení z knihy proroka Habakuka.
Hospodine, což nejsi od pradávna, můj Bůh, můj svatý, který neumíráš? Hospodine, poslal jsi (Chaldejce, aby konal) právo, (ty,) Skálo, určil jsi ho, aby trestal. Máš čisté oči, že se nemůžeš dívat na zlo, na soužení nemůžeš patřit; proč se tedy díváš na nevěrné, proč mlčíš, když bezbožník ničí toho, kdo je spravedlivější než on? Jednáš s lidmi jako s rybami moře, jako s havětí, která nemá vládce. (Nepřítel) je všechny tahá udicí, chytá je svou sítí, svým čeřenem je sbírá, proto se raduje a jásá. Proto přináší oběti své síti, svému čeřenu pálí kadidlo, neboť jimi se stal jeho úděl tučným, vydatným jeho pokrm. Má proto stále vyprazdňovat svou síť, zabíjet národy bez slitování? Na svou stráž se postavím, vystoupím na stanoviště, číhat budu, abych viděl, co (Pán) ve mně mluví, co odpovídá na mou stížnost. Hospodin mi odpověděl: "Napiš vidění, vyryj ho zřetelně na desky, aby ho mohl každý snadno přečíst. Na určený čas totiž ještě (čeká) vidění, spěje však k naplnění a nezklame. I když ještě prodlévá, počkej na ně, neboť jistě se splní, nedá se zdržet. Hle, zahynul ten, kdo nebyl upřímný v duši, spravedlivý však bude žít pro svou věrnost."Text žalmu:
Žl 9,8-9.10-11.12-13

Odp.: Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají.
Hospodin trůní věčně,
- stolec svůj postavil k soudu.
- Podle práva bude svět soudit,
- podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy.
Odp.
Hospodin bude utlačovanému útočištěm,
- útulkem v dobách tísně.
- Budou v tebe důvěřovat, kdo se znají k tvému jménu,
- protože neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají!
Odp.
Zpívejte Hospodinu, který sídlí na Siónu,
- rozhlašujte jeho činy mezi národy,
- vždyť si na ně vzpomněl jako krevní mstitel,
- nezapomněl na výkřiky ubožáků.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 17,14-20

Budete-li mít víru, nic vám nebude nemožné.
Není to především moc zla, která člověku brání otevřít se spáse a sloužit druhým ke spáse. I s vírou malou jako hořčičné zrnko lze obstát v "pokolení nevěřícím a zvráceném". Skrze ni Ježíš vstupuje do lidské rozpolcenosti (oheň - voda) a dává odvahu sloužit tak i druhým.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
K Ježíšovi přistoupil jeden člověk, padl před ním na kolena a prosil: "Pane, slituj se nad mým synem! Je náměsíčník a hrozně trpí. Často padá do ohně a často do vody. Přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit." Ježíš odpověděl: "Pokolení nevěřící a zvrácené! Jak dlouho ještě mám být s vámi? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Přiveďte mi ho sem!" Ježíš pak pohrozil zlému duchu, a ten z něho vyšel; a od té chvíle byl chlapec zdravý. Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a zeptali se ho: "Proč jsme ho nemohli vyhnat my?" Řekl jim: "Pro svou malou víru. Amen, pravím vám: Budete-li mít víru jako hořčičné zrnko, můžete říci této hoře: `Přesuň se odtud tam!', a přesune se; a nic vám nebude nemožné."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015