Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 13. července 2024, 21:58


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2020
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 30. srpna, 2020
Svátek má:  Vladěna

Liturgický svátek:  Sv. Fiakr
Liturgické období:  Mezidobí, 22. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jer 20,7-9
Žl 63,2.3-4.5-6.8-9
Řím 12,1-2
Mt 16,21-27

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 30. srpna, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 22. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Fiakr
Text 1.čtení:
Jer 20,7-9

Hospodinovo slovo se mi stalo pohanou.
Jeremiáš je postavou téměř tragickou. Varuje před skutečným nebezpečím, předává Boží slovo vyvolenému národu, a ten se mu odměňuje nepřátelstvím a jeho slovo nebere vážně. A přeci se prorok nemůže svého úkolu vzdát. Je tak výrazným obrazem Ježíše Krista, jemuž se vedlo podobně, když varoval před nebezpečím špatného chápání Boha.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Svedl jsi mě, Hospodine, a dal jsem se svést; byl jsi silnější než já a přemohls mě! Celý den jsem na posměch, všichni se mi vysmívají. Kdykoli mluvím, musím křičet, ohlašovat násilí a zpustošení; Hospodinovo slovo se mi stalo pohanou a posměchem po celý den. Řekl jsem si: "Nebudu se již o něho starat, nebudu již mluvit jeho jménem." Tu se (Hospodinovo slovo) stalo v mém nitru hořícícm ohněm, zavřeným v mých kostech; snažil jsem se ho snést, ale nebylo to možné.Text žalmu:
Žl 63,2.3-4.5-6.8-9

Odp.: Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!
Bože, ty jsi můj Bůh,
- snažně tě hledám,
- má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo
- jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
Odp.
Tak toužím tě spatřit ve svatyni,
- abych viděl tvou moc a slávu.
- Vždyť tvá milost je lepší než život,
- mé rty tě budou chválit.
Odp.
Tak tě budu velebit ve svém životě,
- v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
- Má duše se bude sytit jak tukem a morkem,
- plesajícími rty zajásají ústa.
Odp.
Neboť stal ses mým pomocníkem
- a ve stínu tvých křídel jásám.
- Má duše lne k tobě,
- tvá pravice mě podpírá.
Odp.Text 2.čtení:
Řím 12,1-2

Přinášejte sami sebe v oběť živou.
Jak židé tak pohané spoléhali na své systémy obětí, v nichž člověk zpravidla dával něco místo sebe. Křesťanství věc obrací, když říká, že místo sebe sama nemůže křesťan nabídnout žádnou věc. Bohu jde o člověka, který je partnerem v lásce, a tomu má člověk přizpůsobit celou svou životní orientaci.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.Text evangelia:
Mt 16,21-27

Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe.
Představa trpícího a umučeného Mesiáše, tedy představa Mesiáše, který zlu podlehne, byla pro Ježíšovy současníky nepředstavitelná. Proto také nebyla přijatelná představa utrpení Mesiášových věrných. Ježíš zde tedy opět vyzývá ke změně smýšlení. Jeho cesta je cestou zisku skrze ztrátu a takováto moudrost není člověku samozřejmá a blízká!

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: "Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!" On se však obrátil a řekl Petrovi: "Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!" Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015