Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 05:51


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2019
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 13. srpna, 2019
Svátek má:  Alena

Liturgický svátek:  Památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 19. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dt 31,1-8
Dt 32, 3-4a.7.8.9+12
-
Mt 18,1-5.10.12-14

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 13. srpna, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 19. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Dt 31,1-8

Buď silný a statečný, Jozue: ty půjdeš s tímto lidem do země.
Očekávalo se, že Jozue bude Mojžíšův nástupce. Byl jeho pomocníkem už v době putování pouští a Mojžíš mu svěřuje realizaci toho, co sám dokončit nemohl. Lid dostává viditelného vůdce, a tak je zabráněno vzniku jakéhosi vakua a zneklidnění lidu. Člověk je důležitý, ale je to především Hospodin, kdo nepřestává vést Izrael. A dějiny spásy postupují vpřed právě pro milosrdenství a moc Boží, které doprovází svůj lid.

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Za Jordánem v moabské zemi řekl Mojžíš všemu Izraeli tato slova: Pravil jim: "Je mi dnes sto dvacet let a nemohu už vycházet a přicházet, a Hospodin mi řekl: `Tento Jordán nepřekročíš!' Hospodin, tvůj Bůh, sám půjde před tebou a vyhubí před tebou všecky tyto národy a zmocníš se jich. Jozue půjde před tebou, jak Hospodin poručil. Hospodin s nimi udělá to, co udělal se Sichonem a Ogem, králi amoritskými, i s jejich zemí: zničil je. Hospodin vám je vydá a vy s nimi naložíte zcela podle příkazu, který jsem vám dal. Buďte silní a stateční, nebojte se a neděste se před nimi, neboť Hospodin, tvůj Bůh, sám půjde s tebou, nenechá tě a neopustí." Potom Mojžíš zavolal Jozua a řekl mu před celým Izraelem: "Buď silný a statečný, neboť ty půjdeš s tímto lidem do země, o níž Hospodin přísahal jejich otcům, že jim tu zemi dá, a ty ji dáš jim jako majetek. Hospodin sám půjde před tebou, nenechá tě a neopustí. Neboj se a nechvěj se!"Text žalmu:
Dt 32, 3-4a.7.8.9+12

Odp.: Hospodinovým podílem je lid jeho.
Hospodinovo jméno budu vzývat,
- vzdejte čest našemu Bohu!
- Je Skála, dokonalá jsou jeho díla,
- neboť všechny jeho cesty jsou spravedlivé.
Odp.
Pamatuj na dávné dny,
- uvažuj o létech mnohých pokolení!
- Ptej se svého otce, a oznámí ti,
- ptej se svých starců, a řeknou ti:
Odp.
Když Nejvyšší vykazoval národům jejich sídla,
- když rozděloval syny Adamovy,
- stanovil hranice národů
- podle počtu synů Izraele.
Odp.
Neboť Hospodinovým podílem je lid jeho,
- Jakub je dědičný jeho úděl.
- Hospodin sám ho vedl,
- nebyl u něho cizí Bůh.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 18,1-5.10.12-14

Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali.
Zřeknutí se svobody Božího dítěte je na místě především tehdy, je-li nebezpečí, že zkušený učedník začne pohrdat bezvýznamnými a prostými lidmi ve své obci. Vždyť právě jim patří zvláštní Boží péče, a to i tehdy, jestliže zabloudí. Lékem na toto pohrdání je ponížit se jako dítě, tj. sloužit druhým tak samozřejmě, jak to bylo běžné pro tehdejší děti.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Učedníci přišli k Ježíšovi s otázkou: "Kdo je vlastně v nebeském království největší?" Tu zavolal dítě, postavil ho před ně a řekl: "Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. A kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá. Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali. Říkám vám: Jejich andělé v nebi stále hledí na tvář mého nebeského Otce. Co myslíte? Když má někdo sto ovcí a jedna z nich se zatoulá, nenechá těch devětadevadesát na horách a nepůjde hledat tu zatoulanou? A když se mu podaří ji nalézt, amen, pravím vám: má z ní větší radost než z těch devětadevadesáti, které se nezatoulaly. Stejně tak nechce váš nebeský Otec, aby zahynul jediný z těchto nepatrných."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015