Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 00:17


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervna 2024
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 21. června, 2024
Svátek má:  Alois

Liturgický svátek:  Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 11. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Král 11,1-4.9-18.20
Žl 132,11.12.13-14.17-18
-
Mt 6,19-23

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 21. června, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 11. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka [Závazná památka]




Text 1.čtení:
2 Král 11,1-4.9-18.20

Pomazali Joaše a volali: Ať žije král!
Z okruhu Eliášových žáků a stoupenců pochází král -mstitel Jehú. Ten násilím zasáhl proti doposud vládnoucí Omrího dynastii. Zabil krále Jórama i jeho syna Achazjáše a Jezabel - manželku dřívějšího krále Achaba. Když se vlády nad Izraelem ujala Atalja, dcera Achaba a Jezabel a matka zabitého Achazjába, cítila se ohrožena ve svém mocenském postavení a dala povraždit všechny potomky královského rodu, kteří by mohli vnášet nároky na trůn. Podařilo se však zachránit Achazjáhova syna Joaše. Pomazání sedmiletého Joaše za krále knězem Jojadem neznamenalo pouze palácový převrat, nýbrž také likvidaci kultu Bála a návrat k Jahve, Hospodinu - Bohu Izraele.

Čtení z druhé knihy Královské.
Když Atalja, matka krále Achazjáha, viděla, že její syn je mrtev, rozhodla se vyhubit všechno královské potomstvo. Jehošaba, dcera krále Jorama a sestra Achazjáhova, vzala Joaše, syna Achazjáhova, i jeho kojnou, a tajně ho odvedla ze středu královských synů, kteří byli pobíjeni, a skryla ho před Ataljou v ložnici, takže nebyl zabit. Byl s ní ukryt v Hospodinově domě šest let, zatímco Atalja vládla nad zemí. Sedmého roku poslal (velekněz) Jojada pro setníky Karů a tělesné stráže a přivedl je k sobě do Hospodinova domu. Sjednal s nimi smlouvu, když je v Hospodinově domě zavázal přísahou. Pak jim ukázal králova syna. Setníci vykonali všechno, co jim nařídil kněz Jojada. Každý vzal své mužstvo, jak ty, kteří nastupovali službu v sobotu, tak ty, kteří ji v sobotu končili, a přišli ke knězi Jojadovi. Kněz dal setníkům oštěpy a štíty, které patřily králi Davidovi a byly v Hospodinově domě. Tělesní strážci se postavili - každý v ruce zbraň - od jižního rohu chrámu k jeho severnímu rohu mezi oltářem a budovou chrámu, a tu (kněz) vyvedl králova syna, vložil na něj diadém a náramky, prohlásil ho za krále a pomazal. (Lidé) tleskali rukama a volali: "Ať žije král!" Když Atalja slyšela hlas lidu, přišla k lidu do Hospodinova domu. Podívala se, a hle - král stál na vyvýšeném místě, jak bylo zvykem, zpěváci a trubači u krále a všechen venkovský lid plný radosti troubil do trub. Atalja si roztrhla šaty a zvolala: "Zrada, zrada!" Kněz Jojada nařídil setníkům, velitelům vojska: "Vyveďte ji ven z nádvoří; kdo za ní půjde, bude zabit mečem!" Kněz totiž poručil, aby nebyla zabita v Hospodinově domě. Vložili tedy na ni ruce a šla do královského domu cestou, kudy vcházeli koně, a tam byla zabita. Jojada sjednal smlouvu mezi Bohem a králem i lidem, který se zavázal, že bude lidem Hospodinovým, a druhou smlouvu mezi králem a lidem. Všechen lid z venkova přišel do Bálova chrámu, zbořili ho, jeho oltáře a obrazy rozbili na kusy a Mátana, kněze Bálova, zabili před oltáři. Kněz ustanovil stráže nad Hospodinovým domem. Všechen venkovský lid se radoval, ale město se nevzrušilo. Atalju pak zabili v královském domě.



Text žalmu:
Žl 132,11.12.13-14.17-18

Odp.: Hospodin si vyvolil Sión za své sídlo.
Přísahal Hospodin Davidovi
- s věrností, kterou neporuší:
- "Potomka z tvého rodu
- dosadím na tvůj trůn.
Odp.
Budou-li tvoji synové dbát na mou smlouvu,
- na mé příkazy, kterým je naučím,
- též jejich synové navěky
- budou sedět na tvém trůně!"
Odp.
Neboť Hospodin si vyvolil Sión,
- přál si ho mít za své sídlo:
- "To je můj příbytek navěky,
- zde budu sídlit, ten jsem si zvolil.
Odp.
Zde dám vyrašit rohu Davidovu,
- rozžehnu svítilnu svému pomazanému.
- Jeho nepřátele obléknu v hanbu,
- ale na něm zazáří má koruna."
Odp.



Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 6,19-23

Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
Vidět pozemské bohatství jako dar určený k rozdávání podle vzoru Dárce, to je schopen pouze člověk se zdravým (dosl. jednoduchým, čistým) pohledem. Ten pak do svého života vpouští světlo. Člověk se nemůže ve svém nitru upsat majetku a zároveň patřit tomu, jehož podstatou je rozdávat.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí mol a rez a kam se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani mol, ani rez nekazí a kam se zloději nemohou prokopat a krást. Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Oko je pro tělo jako svítilna. Je-li tedy tvé oko zdravé, celé tvé tělo bude jasné. Je-li však tvé oko nemocné, celé tvé tělo bude temné. Jestliže tedy tvé vnitřní světlo je tmou, jak hluboká bude sama temnota!"



Doplňující text:




Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015