Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 08:31


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2020
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 3. října, 2020
Svátek má:  Bohumil

Liturgický svátek:  Sv. Maxmilián
Liturgické období:  Mezidobí, 26. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Job 42,1-3.5-6.12-16 (hebr. 1-3.5-6.12-17)
Žl 119,66.71.75.91.125.130
-
Lk 10,17-24

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 3. října, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 26. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Maxmilián
Text 1.čtení:
Job 42,1-3.5-6.12-16 (hebr. 1-3.5-6.12-17)

Nyní tě zří moje oči; proto odvolávám.
Jobův osud je završen šťastným koncem. Job sice nepochopil Boží řeč, avšak projevuje lítost nad tím, že se odvážil Hospodinu odporovat. Obdarování, jehož se opět zdravému Jobovi na závěr dostává, odpovídá starozákonnímu pojetí pozemského štěstí. Četná stáda, potomstvo a dlouhověký život - to vše je důsledek Hospodinova požehnání.

Čtení z knihy Job.
Job odpověděl Hospodinu a řekl: "Vím, že zmůžeš všechno, že ti není nemožný žádný záměr. Kdo by mohl neznalostí zatemňovat prozřetelnost? Přesto jsem mluvil o věcech, jimž nerozumím, vyšších než já, které nemohu chápat. Zvěděl jsem o tobě jen podle doslechu, ale nyní tě zří moje oči. Proto odvolávám a projevuji lítost v popelu a v prachu." A Hospodin požehnal Jobovi nakonec víc než dříve, neboť měl čtrnáct tisíc kusů bravu, šest tisíc velbloudů, tisíc párů skotu a tisíc oslic. Měl pak ještě sedm synů a tři dcery. První dal jméno Jemima, druhé Kassia a třetí Keren happuch. V celém kraji nebylo krásnějších žen nad Jobovy dcery. Otec jim dal podíl na dědictví s jejich bratry. Potom žil Job ještě sto čtyřicet let a viděl své děti a vnuky, čtyři pokolení. I zemřel Job jako stařec ve vysokém věku.Text žalmu:
Žl 119,66.71.75.91.125.130

Odp.: Jasnou tvář ukaž svému služebníku, Hospodine!
Nauč mě moudrosti a vědění,
- neboť důvěřuji tvým předpisům.
Odp.
Dobře mi, že jsem byl pokořen,
- abych se naučil tvým příkazům.
Odp.
Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí,
- že jsi mě pokořil podle práva.
Odp.
Podle tvých rozhodnutí země trvá stále,
- neboť všechno ti slouží.
Odp.
Jsem tvůj služebník, pouč mě,
- abych poznal tvá přikázání.
Odp.
Výklad tvých slov osvěcuje,
- poučuje prosté lidi.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 10,17-24

Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebi.
Učedníky, kteří se vracejí z misijní cesty (srov. také 9,10) a vyprávějí Ježíši co činili, Ježíš vede k hlubšímu pohledu jak na ovoce poselství spásy - vítězství nad satanem, tak na zdroj pravé radosti - jejich vlastní věčný život. Obojí je důvodem k "jásotu v Duchu svatém" (v. 21) i ke "štěstí" ("blahoslavenství") učedníků (v. 23). Objevuje se zde také základní model misie - vyslání, práce po dvou, návrat do domovské obce, porada, chvalozpěv a posila slovem.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Dvaasedmdesát (učedníků) se vrátilo a s radostí řekli: "Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu!" Odpověděl jim: "Viděl jsem satana padnout jako blesk z nebe. Dal jsem vám moc šlapat na hady, štíry a (přemáhat) všechnu nepřítelovu sílu a vůbec nic vám nebude moci uškodit. Ale radujte se ani ne tak z toho, že se vám podrobují duchové, spíše se radujte, že vaše jména jsou zapsána v nebi." V té chvíli zajásal v Duchu svatém a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo! Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo neví, kdo je Syn, jen Otec, ani kdo je Otec, jen Syn a ten, komu to chce Syn zjevit." Když byli sami, obrátil se k svým učedníkům těmito slovy: "Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte! Říkám vám: Mnoho proroků a králů toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015