Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 12:42


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2019
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 21. října, 2019
Svátek má:  Brigita

Liturgický svátek:  Sv. Hilarion, bl. Karel Rakouský [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 29. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Řím 4,20-25
Lk 1,69-70.71-72.73-75
-
Lk 12,13-21

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 21. října, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 29. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Hilarion, bl. Karel Rakouský [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Řím 4,20-25

V Písmě je to řečeno i kvůli nám, i nám to bude uznáno, když věříme v Boha.
Zaslíbený potomek - dědic přichází v době, kdy Abrahámovi bylo už sto let a Sára byla neplodnou stařenou. A přesto Abrahám nepřestal doufat. Stejně jako z "mrtvých" starců mohl vzejít nový život, vzchází nový život i z mrtvého a vzkříšeného Krista všem těm, kteří věří. Naše víra spočívá na všemohoucím Bohu, který dává věčný život a je vládcem nad smrtí.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Abrahám se neprovinil nedůvěrou vůči Božímu zaslíbení, ale čerpal sílu z víry, a tím vzdal Bohu čest. Byl pevně přesvědčen, že (Bůh) má dost moci, aby splnil, když něco slíbí. A proto `mu to bylo uznáno za spravedlnost'. Ale v Písmu to není řečeno jen kvůli němu, že `mu to bylo uznáno', nýbrž i kvůli nám. I nám to bude uznáno, když věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána. Ten byl vydán na smrt pro naše hříchy, a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění.Text žalmu:
Lk 1,69-70.71-72.73-75

Odp.: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid.
Vzbudil nám mocného spasitele
- z rodu svého služebníka Davida,
- jak slíbil od pradávna
- ústy svých svatých proroků.
Odp.
Zachránil nás od nepřátel,
- z rukou všech, kdo nás nenávidí.
- Slitoval se nad našimi otci,
- rozpomenul se na svou svatou smlouvu.
Odp.
Na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi,
- že nám dopřeje, abychom mu beze strachu
- a vysvobozeni z rukou nepřátel
- zbožně a spravedlivě sloužili
- po všechny dny svého života.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 12,13-21

Čí bude to, co jsi nashromáždil?
Ježíš se nechce pouštět do rozsuzování osobních sporů, pokud lidé nepochopí vlastní základ vztahu k pozemskému bohatství: Ten, kdo se v životě zaměří jen na jeho sebestředný rozměr a není vnímavý pro jeho vertikálu (důvěra v Boha), a tím ani horizontálu (štědrost k bližnímu), je nazván "bláznem" - k čemu mu bude všechno bohatství bez domova v nebi? (Lk 12,22-34 téma rozvádí, srov. Mt 6,24-34, sobota 11. týdne.)

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Někdo ze zástupu Ježíše požádal: "Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví!" Odpověděl mu: "Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?" Potom jim řekl: "Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má." Pověděl jim toto podobenství: "Jednomu bohatému člověku se na poli hojně urodilo. Uvažoval tedy sám pro sebe: `Co mám udělat? Vždyť už nemám, kam svou úrodu uložit! Tohle udělám,' řekl si, `strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!' Bůh však mu řekl: `Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši a čí bude to, co jsi nashromáždil?' Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015