Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 24. června 2024, 21:12


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2019
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 6. října, 2019
Svátek má:  Hanuš

Liturgický svátek:  Památka sv. Bruna, kněze [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 27. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Hab 1,2-3; 2,2-4
Žl 95,1-2.6-7b.7c-9
2 Tim 1,6-8.13-14
Lk 17,5-10

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 6. října, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 27. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Bruna, kněze [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Hab 1,2-3; 2,2-4

Spravedlivý bude žít pro svou věrnost.
V modlitbě přichází prorok před Hospodina se vším, co Judsko po prohře s Egyptem prožívá. Zároveň se ozývá Hospodinova odpověď, jež vše vysvětluje. On je ten, který určuje a zná, kdy je pro co čas, a ten čas nikdo nezastaví. A spravedlivý nepřijde zkrátka.

Čtení z knihy proroka Habakuka.
Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, - ty však neslyšíš; křičím k tobě: "Násilí!" - ty však nepomáháš. Proč mi dáváš hledět na bezpráví? Můžeš se dívat na soužení? Zpustošení a násilí je přede mnou, povstávají hádky, rozmáhá se svár. Tu mi Hospodin odpověděl a řekl: "Napiš vidění, vyryj ho zřetelně na desky, aby ho mohl každý snadno přečíst. Na určený čas totiž ještě (čeká) vidění, spěje však k naplnění a nezklame. I když ještě prodlévá, počkej na ně, neboť jistě se splní, nedá se zdržet. Hle, zahynul ten, kdo nebyl upřímný v duši, spravedlivý však bude žít pro svou věrnost."Text žalmu:
Žl 95,1-2.6-7b.7c-9

Odp.: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
Pojďme, jásejme Hospodinu,
- oslavujme Skálu své spásy,
- předstupme před něho s chvalozpěvy
- a písněmi mu zajásejme!
Odp.
Pojďme, padněme, klaňme se,
- poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
- Neboť on je náš Bůh
- a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.
Odp.
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu:
- "Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě,
- jako tehdy v Masse na poušti,
- kde mě dráždili vaši otcové,
- zkoušeli mě, ač viděli mé činy.
Odp.Text 2.čtení:
2 Tim 1,6-8.13-14

Nestyď se veřejně vyznávat našeho Pána.
Když apoštol svého žáka povzbuzuje, připomíná mu přitom počátek jeho působení. Ten koření bezpochyby v Božím daru, který Timotej dostal a který trvá.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Vybízím tě: zase oživ plamen Božího daru, který ti byl dán vzkládáním mých rukou. Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale (ducha) síly, lásky a rozvážnosti! Proto se nestyď veřejně vyznávat našeho Pána ani (se nestyď) za mě, že nosím kvůli němu pouta. Naopak: Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia. Jako vzoru zdravé nauky se drž toho, cos ode mě slyšel, a (měj přitom) víru a lásku v Kristu Ježíši. Ten drahocenný, (tobě) svěřený poklad opatruj skrze Ducha svatého, který v nás bydlí.Text evangelia:
Lk 17,5-10

Kdybyste měli víru.
Síla víry přesahuje naše představy, proto Lukáš k jejímu vyjádření užil extrémního příkladu. Ale ani ta největší práce pro Boží království konaná v síle víry nemůže být důvodem k pýše.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Apoštolové prosili Pána: "Dej nám více víry!" Pán řekl: "Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: `Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!', poslechla by vás. Když někdo z vás má služebníka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: `Hned pojď a sedni si ke stolu'? Spíše mu přece řekne: `Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst a pít ty.' Děkuje snad potom tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: `Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.'"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015