Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 19. června 2024, 16:13


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2019
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 27. října, 2019
Svátek má:  Šarlota

Liturgický svátek:  Sv. Frumencius
Liturgické období:  Mezidobí, 30. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sir 35,15b-17.20-22a (řec. 12-14.16-18)
Žl 34,2-3.17-18.19+23
2 Tim 4,6-8.16-18
Lk 18,9-14

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 27. října, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 30. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Frumencius
Text 1.čtení:
Sir 35,15b-17.20-22a (řec. 12-14.16-18)

Modlitba chudého proniká oblaka.
Ti, které svět považuje za zcela nedůležité, budou vyslyšeni. Tak vypadá Boží spravedlnost a právo, Boží jednání, lidem nepochopitelné, ujišťuje Sirachovec.

Čtení z knihy Sirachovcovy.
Protože Pán je spravedlivý Bůh, nestraní nikomu. Není na straně proti chudákovi a vyslyší modlitbu utištěného. Nepohrdne sirotkovou prosbou ani vdovou, když vylévá svou stížnost. Tíseň utlačeného se skončí, křik ubohého se utiší. Modlitba chudého proniká oblaka a nezastaví se, dokud tam nedojde. Nevzdálí se, dokud Nejvyšší nezakročí, nerozsoudí spravedlivě a neobnoví právo.Text žalmu:
Žl 34,2-3.17-18.19+23

Odp.: Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.
Ustavičně chci velebit Hospodina,
- vždy bude v mých ústech jeho chvála.
- V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
- ať to slyší pokorní a radují se.
Odp.
Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo,
- aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.
- (Spravedliví) volali, a Hospodin slyšel,
- vysvobodil je z každé jejich tísně.
Odp.
Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce,
- na duchu zlomené zachraňuje.
- Hospodin zachraňuje duše svých služebníků,
- nebudou pykat, kdo se k němu utíkají.
Odp.Text 2.čtení:
2 Tim 4,6-8.16-18

Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti.
V blízkosti své smrti projevuje Apoštol svrchovanou naději, protože je stále v Kristu. Není pánem svého života, ale je doposledka poctivým nositelem poslání apoštola.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Já už mám prolít v oběť svou krev, chvíle, kdy mám odejít, je tady. Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně; stejně tak i všem, kdo s láskou čekají na jeho příchod. Při mé první obhajobě nikdo se mě nezastal, všichni mě opustili. Kéž je jim to odpuštěno! Avšak Pán stál při mně a dal mi sílu, abych plně hlásal evangelium a aby ho slyšeli (lidé) ze všech národů. A (tak) jsem byl vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě vysvobodí ode všeho zlého a zachrání pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věčné věky! Amen.Text evangelia:
Lk 18,9-14

Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus.
Evangelium ovšem netvrdí, že cesta k ospravedlnění spočívá v tom, že člověk zůstane jako celník vzadu v chrámě. A také netvrdí, že chybou farizeje bylo, že nekradl, nepodváděl, necizoložil nebo že neměl pronajatou celnici, ani že chybou byl jeho půst či odvádění desátků. Chyba je nenápadná, ale veliká. Zatímco celník čeká od Boha milost, farizeus očekává odměnu za svůj výkon.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: "Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.' Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: `Bože, buď milostiv mně hřísnému.' Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015