Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 06:57


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2020
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 2. srpna, 2020
Svátek má:  Gustav

Liturgický svátek:  Památka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa; sv. Petra Juliána Eymarda, kněze [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 18. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 55,1-3
Žl 145,8-9.15-16.17-18
Řím 8,35.37-39
Mt 14,13-21

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 2. srpna, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 18. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa; sv. Petra Juliána Eymarda, kněze [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Iz 55,1-3

Pojďte a jezte!
Izaiáš bývá právem nazýván "evangelistou Starého zákona". Jeho slova nejsou jen plná útěchy, ale ukazují Boha - dárce. A zvěstují život, plynoucí z vykoupení, který Nový zákon nazývá "životem věčným."

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: "Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě; i když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte,pojďte a kupujte bez stříbra a zdarma víno a mléko! Proč odvažovat stříbro za to, co není chléb, svůj výdělek za to, co nesytí? Slyšte mě, a budete hodovat, vychutnávat tučná jídla! Nakloňte ucho své a pojďte ke mně! Poslouchejte, a naplní vás nový život! Uzavřu s vámi věčnou smlouvu na věrných slibech (daných) Davidovi."Text žalmu:
Žl 145,8-9.15-16.17-18

Odp.: Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine!
Milosrdný a milostivý je Hospodin,
- shovívavý a plný lásky.
- Dobrotivý je Hospodin ke všem
- a soucit má se všemi svými tvory.
Odp.
Oči všech doufají v tebe
- a ty jim dáváš pokrm v pravý čas.
- Otvíráš svou ruku
- a sytíš vše živé s laskavostí.
Odp.
Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách
- a svatý ve všech svých činech.
- Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají,
- všem, kdo ho vzývají upřímně.
Odp.Text 2.čtení:
Řím 8,35.37-39

Nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu.
Poté co svatý Pavel v první části 8. kapitoly listu Římanům ukázal, že křesťanský život je jedině možný jako život z Ducha Božího, ukazuje na důsledky tohoto faktu: je to jistota vědomí Boží věrnosti, kterou Duch Boží člověku propůjčuje. Křesťan se tak nechlubí vlastními silami, ale věrností a dobrotou Boží.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.Text evangelia:
Mt 14,13-21

Všichni se najedli dosyta.
Ježíšovo jednání bylo plně srozumitelné zejména těm, kteří znali starozákonní předpovědi o mesiášské době. Měla to být doba hojnosti a dostatku. Nasycení zástupu je znamením, že tato doba nastává. A nejen to. Je také znamením Boží lásky, která se projevuje v eucharistii, z níž církev od počátků podnes žije.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: "Toto místo je opuštěné a už se připozdilo. Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu." Ale Ježíš jim řekl: "Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!" Odpověděli mu: "Máme tady jenom pět chlebů a dvě ryby." Ježíš řekl: "Přineste mi je sem." A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se najedli dosyta a ještě sesbírali plných dvanáct košů zbylých kousků. Těch, kdo jedli, bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015