Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 02:04


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2020
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 2. září, 2020
Svátek má:  Adéla

Liturgický svátek:  Sv. Justus
Liturgické období:  Mezidobí, 22. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Kor 3,1-9
Žl 33,12-13.14-15.20-21
-
Lk 4,38-44

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 2. září, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 22. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Justus
Text 1.čtení:
1 Kor 3,1-9

Jsme totiž Boží spolupracovníci, vy jste Boží pole, Boží stavba.
Spory, které vyvstaly v korintské církevní obci, znamenají návrat od duchovního smýšlení zpět k tělesnému. Pavel přiznává, že se již od samotného počátku neodvážil předložit Korinťanům "tuhý pokrm". Krmil je zatím "mlékem" v domnění, že dospějí. Spory mezi přívrženci Pavla a Apolla jsou však projevem nezralosti Korinťanů. Mají vědět, že misionáři nejsou nic více než Boží spolupracovníci.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři, já jsem s vámi nemohl mluvit jako s lidmi duchovními, ale jako s tělesnými, jako s dětmi nedospělými v křesťanské víře. Krmil jsem vás mlékem, ne tuhým pokrmem, protože byste ho nebyli snesli. Dokonce ani teď ho ještě nesnášíte, protože jste pořád ještě tělesní. Neboť je-li mezi vámi žárlivost a spory - nejste dosud tělesní, nechováte se lidsky? Říká-li totiž jeden: "Já držím s Pavlem", druhý zase: "Já s Apollem", nesmýšlíte po lidsku? Vždyť co je Apollos? A co Pavel? Jen služebníci, kteří vás přivedli k víře, a každý (má jen tolik), kolik mu dal Pán. Já jsem zasadil, Apollos zalil, ale Bůh dával vzrůst. Takže neznamená nic ani ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, ale Bůh, protože on dává vzrůst. Kdo sází a kdo zalévá jsou si rovni, a každý z nich vezme vlastní odměnu podle své námahy. Jsme totiž Boží spolupracovníci, vy jste Boží pole, Boží stavba.Text žalmu:
Žl 33,12-13.14-15.20-21

Odp.: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin,
- blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.
- Z nebe shlíží Hospodin,
- vidí všechny smrtelníky.
Odp.
Z místa, kde sídlí, dívá se
- na všechny obyvatele země.
- Každému z nich uhnětl srdce,
- uvažuje o všech jejich skutcích.
Odp.
Naše duše vyhlíží Hospodina,
- on sám je naše pomoc a štít.
- V něm se raduje naše srdce,
- důvěřujeme v jeho svaté jméno.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 4,38-44

Také jiným městům musím hlásat radostnou zvěst, protože k tomu jsem byl poslán.
Ježíšovo poslání nesmí být svázáno ani nárokujícími si sympatiemi. Uzdravení Petrovy tchýně a její okamžitá služba mohou být poukazem na plnost uzdravení projevující se ve službě druhým (diakonii). Přivádění nemocných a vkládání rukou na každého naznačují univerzálnost Ježíšova poslání a potřebu vzájemnosti při otevírání se spáse.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš odešel ze synagogy a vstoupil do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla stižena vysokou horečkou; i prosili ho za ni. On se nad ní sklonil, pohrozil horečce, a ta přestala. (Nemocná) hned vstala a obsluhovala je. Když zapadlo slunce, všichni, kdo měli nemocné nejrůznějšími neduhy, přiváděli je k němu a on vkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je. Z mnohých také vycházeli zlí duchové a křičeli: "Ty jsi Boží syn!" Přísně jim to zakazoval a nenechával je mluvit, protože věděli, že je Mesiáš. Jakmile se rozednilo, vyšel ven a zašel na opuštěné místo. Zástupy ho však hledaly. Přišly až za ním a chtěly ho zadržet, aby od nich neodcházel. On však jim řekl: "Také jiným městům musím hlásat radostnou zvěst o Božím království, protože k tomu jsem byl poslán." A kázal v judských synagogách.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015