Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 05:45


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 27. října, 2021
Svátek má:  Šarlota

Liturgický svátek:  Sv. Frumencius
Liturgické období:  Mezidobí, 30. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Řím 8,26-30
Žl 13,4-5.6
-
Lk 13,22-30

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 27. října, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 30. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Frumencius
Text 1.čtení:
Řím 8,26-30

Těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému.
Bůh má s člověkem plán, který je obdivuhodný. Chce, abychom byli jednotní, dokonalí, svatí. A sám dělá všechno proto, aby se tento plán uskutečnil, a nás samotné vybízí a vede ke spolupráci. Jsme slabí, chudí, bezmocní, ale dostali jsme Ducha, který se za nás ustavičně přimlouvá. Boží konání má svá stádia: předurčení, povolání a ospravedlnění. A Bůh žádného člověka nevylučuje; všichni mohou dojít do slávy.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a (Bůh), který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí. Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z mnoha bratří. A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy.Text žalmu:
Žl 13,4-5.6

Odp.: Důvěřuji v tvé slitování, Hospodine!
Shlédni a vyslyš mě, Hospodine, můj Bože!
- Rozjasni mé oči, ať neusnu v smrti,
- aby neřekl můj nepřítel: "Zdolal jsem ho!"
- Ať nejásají moji protivníci, že jsem klesl.
Odp.
Já však důvěřuji v tvé slitování,
- pro tvou pomoc ať zaplesá mé srdce,
- zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 13,22-30

Přijdou od východu a od západu a zaujmou místo v Božím království.
Křesťanskou misií jsou do Božího království povoláni pohané ze všech národů, avšak pouze vnější účast na eucharistii (v. 26a) a kázání (v. 26b) není zárukou konečného vstupu do Božího království. Proto je třeba již nyní "usilovat" (dosl. "zápasit", v. 24) o to, abychom vešli - tj. přidali se k Ježíšově cestě (v. 22).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k vesnici, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. Někdo se ho zeptal: "Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?" Řekl jim na to: "Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci. Jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře, a vy zůstanete venku a začnete tlouci na dveře a volat: `Pane, otevři nám!', odpoví vám: `Neznám vás, odkud jste.' Tu začnete říkat: `(Vždyť) jsme s tebou jedli a pili a učil jsi u nás na ulicích!' Ale on vám odpoví: `Nevím, odkud jste. Pryč ode mě, všichni jste páchali nepravosti!' Tam bude pláč a skřípění zubů, až uvidíte, jak Abrahám, Izák, Jakub a všichni proroci jsou v Božím království, ale vy budete vyhnáni ven. A přijdou od východu a od západu, od severu a od jihu a zaujmou místo u stolu v Božím království. Ano, jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou první, kteří budou posledními."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015