Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 22:57


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 10. října, 2021
Svátek má:  Marina

Liturgický svátek:  Sv. Paulin
Liturgické období:  Mezidobí, 28. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Mdr 7,7-11
Žl 90,12-13.14-15.16-17
Žid 4,12-13
Mk 10,17-30

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 10. října, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 28. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Paulin
Text 1.čtení:
Mdr 7,7-11

Bohatství jsem pokládal ve srovnání s moudrostí za nic.
Protože moudrost pochází přímo od Boha a učí rozumět Božím skutkům, je pokládána za důležitější než bohatství, zdraví, krása. Všechna ostatní dobra jsou v ní jakoby obsažena.

Čtení z knihy Moudrosti.
Modlil jsem se, a byl mi dán rozum, prosil jsem, a ducha moudrosti v úděl jsem přijal. Jí jsem dal přednost před žezly a trůny a bohatství ve srovnání s ní jsem pokládal za nic. Nesrovnával jsem s ní neocenitelný drahý kámen, protože všechno zlato je vzhledem k ní jen troška písku a za bláto lze počítat vedle ní stříbro. Miloval jsem ji nad zdraví a krásu, chtěl jsem ji mít raději než denní světlo, poněvadž nehasne její záře. Spolu s ní se mi dostalo všeho dobra a skrze ni nespočetného bohatství.Text žalmu:
Žl 90,12-13.14-15.16-17

Odp.: Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.
Nauč nás počítat naše dny,
- ať dojdeme k moudrosti srdce.
- Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat?
- Slituj se nad svými služebníky!
Odp.
Nasyť nás brzy svou slitovností,
- ať jásáme a radujeme se po celý život!
- Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil,
- za léta, kdy jsme zakoušeli zlé.
Odp.
Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo,
- tvá sláva jejich synům.
- Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha,
- dej zdar práci našich rukou,
- dej zdar práci našich rukou!
Odp.Text 2.čtení:
Žid 4,12-13

Boží slovo pronáší soud nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími.
Protože je plodem Boží moudrosti, ne pouhým vyjádřením úvah člověka. Pisatel při oceňování moci Božího slova navazuje přímo na židovské smýšlení o Božím slovu.

Čtení z listu Židům.
Boží slovo je (plné) života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku, a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. Není tvora, který by se před Bohem mohl ukrýt, před jeho očima je všechno nahé a odkryté a jemu se budeme zodpovídat.Text evangelia:
Mk 10,17-30

Prodej všechno, co máš, a následuj mě!
To je výzva konkrétnímu člověku v konkrétní situaci, ne obecné pravidlo. Text je možné rozdělit na dvě tematicky příbuzné, nicméně rozličné části: vyprávění o bohatém mladíkovi a poučení o bohatství a Božím království. Nebezpečí přílišného hromadění majetku nespočívá v majetku samotném jako spíše v postupném ulpívání ne něm a ve ztrátě svobody.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Když se (Ježíš) vydával na cestu, přiběhl nějaký (člověk), poklekl před ním a ptal se ho: "Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?" Ježíš mu odpověděl: "Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: `Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!'" On mu na to řekl: "Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí." Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: "Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!" On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: "Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!" Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: "Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království." Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno." Tu mu řekl Petr: "My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou." Ježíš odpověděl: "Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný. A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015