Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 22. července 2024, 03:18


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2022
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 14. října, 2022
Svátek má:  Agáta

Liturgický svátek:  Památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 28. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ef 1,11-14
Žl 33,1-2.4-5.12-13
-
Lk 12,1-7

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 14. října, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 28. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Ef 1,11-14

My jsme už dříve kladli své naděje do Mesiáše; vám se dostalo o tom potvrzení od slíbeného Ducha svatého.
"My" a "vy". My jsme "už dříve kladli své naděje do Mesiáše". Tak hovoří křesťané, pocházející ze židovství. Avšak také vy jste "přijali slovo pravdy, radostnou zvěst o své spáse ..." To platí pro pokřtěné bývalé pohany. Jednotícím prvkem obou skupin je dar Ducha svatého, který zároveň nasměroval jejich společný pohled do budoucnosti. Duch je totiž zárukou budoucího dovršení vykoupení všech křesťanů.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři! Skrze Krista jsme se stali Božím majetkem, jak jsme k tomu byli předem určeni úradkem toho, který vše působí podle rozhodnutí své vůle. (Tak máme sloužit k tomu,) aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti, my, kteří jsme už dříve kladli své naděje do Mesiáše. Skrze něho se dostalo i vám potvrzení od slíbeného Ducha svatého, když jste přijali slovo pravdy, radostnou zvěst o své spáse, a když jste v něho uvěřili. (Duch) je zárukou, že nám jednou připadne dědictví. (Tak se dovrší) naše vykoupení, (protože si nás) Bůh získal jako svůj majetek, (abychom sloužili) ke chvále jeho božské velebnosti.Text žalmu:
Žl 33,1-2.4-5.12-13

Odp.: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
Radujte se, spravedliví, z Hospodina,
- sluší se, aby ho dobří chválili.
- Citerou oslavujte Hospodina,
- hrajte mu na desetistrunné harfě.
Odp.
Neboť Hospodinovo slovo je správné,
- spolehlivé je celé jeho dílo.
- Miluje spravedlnost a právo,
- země je plná Hospodinovy milosti.
Odp.
Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin,
- blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.
- Z nebe shlíží Hospodin,
- vidí všechny smrtelníky.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 12,1-7

U vás jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě.
Lukáš obrací Ježíšovu řeč zpět k učedníkům, čímž jasně dává najevo (viz v. 1b), že předchozí líčení falešných postojů farizeů a znalců Zákona mělo být varovným nastavením zrcadla i obci křesťanů, v níž její představení mohou podléhat podobnému pokušení "pokrytectví" (řec. "hypokrisis" = život s maskou herce). Je to ovšem "přátelské varování" (v. 4a!), které je ihned spojeno s mocným povzbuzením.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Kolem Ježíše se shromáždilo tak obrovské množství (lidí), že se div neušlapali. Začal mluvit nejprve ke svým učedníkům: "Varujte se farizejského kvasu, to znamená pokrytectví! Nic není zahaleného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Proto všechno, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste pošeptali do ucha za zavřenými dveřmi, bude rozhlášeno ze střech. Říkám vám, moji přátelé: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale potom už nemají, co by ještě udělali. Ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se toho, který když usmrtí, má moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám: toho se bojte! Copak se neprodává pět vrabců za dva halíře? A ani jediný z nich není u Boha zapomenut. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se! Máte větší cenu než všichni vrabci!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015