Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 23:13


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2021
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 21. srpna, 2021
Svátek má:  Johana

Liturgický svátek:  Památka sv. Pia X., papeže [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 20. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17
Žl 128,1-2.3.4.5
-
Mt 23,1-12

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 21. srpna, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 20. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Pia X., papeže [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17

Hospodin tě nenechává odedneška bez zastánce - on (Obed) je otcem Jessea, otce Davidova.
Rút je cizinka a spolu se svou tchýní velmi chudá. Musí se proto pokořit a jít sbírat zbylé klasy po žencích, aby zabezpečila sebe i Noemi. Ani přízeň bohatého Boaze nezmění její pokorné chování. Je to pokora, kterou Bible často vyzdvihuje jako vlastnost, která se obzvlášť líbí Bohu. Proto také bude dalším vhodným kamínkem do překrásné mozaiky rodokmenu Ježíše Krista.

Čtení z knihy Rút.
Noemi měla příbuzného z manželovy strany, muže velmi majetného, z příbuzenstva Elimelechova. Jmenoval se Boaz. Moabka Rút řekla Noemi: "Ráda bych šla na pole sbírat klasy za někým, kdo mi bude přát." Noemi jí odpověděla: "Jdi, dcero!" Šla tedy, přišla na pole a sbírala klasy za ženci. Náhodou se dostala na pole, které patřilo Boazovi z příbuzenstva Elimelechova. Boaz řekl Rút: "Poslyš, dcero! Nechoď sbírat na jiné pole, neodcházej odtud. Přidrž se mých děveček. Dívej se vždy, kde se žne, a jdi za nimi. Nařídil jsem svým služebníkům, aby tě neznepokojovali. Budeš-li mít žízeň, jdi k nádobám a pij z toho, co služebníci načerpají." (Rút) se uctivě poklonila až k zemi a řekla mu: "Jak to, že mi tak přeješ, že se mě ujímáš, ačkoli jsem cizinka?" Boaz jí odpověděl: "Dověděl jsem se všechno, co jsi udělala pro svou tchýni po smrti svého muže, že jsi opustila svého otce a matku i rodnou zemi a odešla k lidu, který jsi dříve neznala." A Boaz si vzal Rút a stala se jeho ženou. Vešel k ní a Hospodin jí dopřál, že počala a porodila syna. Tu řekly ženy Noemi: "Buď veleben Hospodin, který tě nenechává odedneška bez zastánce. Ať se ozývá jeho jméno v Izraeli. On ti vrátí sílu k životu a bude o tebe v stáří pečovat. Vždyť ho porodila tvá snacha, která tě tolik miluje. Ta je pro tebe lepší než sedm synů." Noemi vzala dítě, položila si ho na klín a stala se jeho chůvou. Sousedky mu daly jméno. Řekly: "Noemi se narodil syn." Pojmenovaly jej Obed. On je otcem Jessea, otce Davidova.Text žalmu:
Žl 128,1-2.3.4.5

Odp.: Hle, tak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,
- kdo kráčí po jeho cestách.
- Budeš jísti z výtěžku svých rukou,
- bude ti blaze a dobře.
Odp.
Tvá manželka bude jako plodná réva
- uvnitř tvého domu.
- Tvoji synové jako výhonky oliv
- kolem tvého stolu.
Odp.
Hle, tak bývá požehnán muž,
- který se bojí Hospodina.
Odp.
Ať ti Hospodin požehná ze Siónu,
- abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 23,1-12

Mluví, ale nejednají.
Takto Matoušova "řeč o farizeích" (Mt 23) charakterizuje životní postoj některých představitelů tehdejšího židovství, jakému se mají učedníci vyhnout. Postoj člověka, kterému je svěřena učitelská autorita, který je vyzdvihován, nežije však v živém kontaktu s problémy prostých lidí, a proto pak není ochoten ulehčit a pomoci jim plnit to, co požaduje ve svém výkladu Písma, je špatný. Lékem na tuto "nemoc představených" je opět pokorná služba.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům: "Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na šatech, mají rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, mají rádi pozdravy na ulicích a když jim lidé říkají `mistře'. Vy však si nedávejte říkat `mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno `otec', jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat `učitel', jenom jeden je váš Učitel - Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015