Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 22. června 2024, 04:55


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2020
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 6. října, 2020
Svátek má:  Hanuš

Liturgický svátek:  Památka sv. Bruna, kněze [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 27. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gal 1,13-24
Žl 139,1-3.13-14ab.14c-15
-
Lk 10,38-42

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 6. října, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 27. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Bruna, kněze [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Gal 1,13-24

Bůh rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych o něm kázal radostnou zvěst pohanům.
Křesťané znají životní běh apoštola Pavla, zejména jeho "obrácení", především z podání evangelisty Lukáše ve Skutcích apoštolů. Nesmíme ale zapomenout, že v listu Galaťanům máme Pavlovy biografické údaje z první ruky. Nenalezneme zde čtenářsky vděčné líčení Pavlova obrácení na cestě do Damašku. Celou událost svého podivuhodného přijetí křesťanství Pavel naznačuje pouze parafrází Jeremiášova povolání: "Bůh si mě však už v lůně mé matky vybral a svou milostí povolal ..." (srov. Jer 1,5; Iz 49,1).

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři! Slyšeli jste přece, jak jsem se kdysi choval, když jsem byl ještě židem: pronásledoval jsem Boží církev, že to přesahovalo všechny meze, a snažil jsem se ji zničit. V horlivosti pro židovství jsem ve svém národě předstihoval mnoho svých vrstevníků, protože jsem byl daleko více než oni zaujat zvyklostmi po předcích. (Bůh) si mě však už v lůně mé matky vybral a svou milostí povolal a rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych o něm kázal radostnou zvěst pohanům. Neradil jsem se hned s lidmi ani jsem nešel nahoru do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoly přede mnou. Odešel jsem do Arábie a pak se znova vrátil do Damašku. Za tři roky potom jsem se odebral do Jeruzaléma, abych z vlastní zkušenosti poznal Petra, a pobyl jsem u něho patnáct dní. Z ostatních apoštolů jsem však viděl jen Jakuba, bratra Páně. Dovolávám se Boha za svědka, že nelžu, co vám tady píšu. Pak jsem šel do krajin syrských a kilikijských. Křesťanským obcím v Judsku jsem však zůstal osobně neznám. Pouze slýchali: "Ten, který nás kdysi pronásledoval, teď sám hlásá tu víru, kterou dříve ničil." A chválili kvůli mně Boha.Text žalmu:
Žl 139,1-3.13-14ab.14c-15

Odp.: Veď mě, Hospodine, cestou odvěkou!
Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš,
- ty víš, když sedám i když vstávám.
- Poznáváš mé myšlenky již zdálky;
- ať jdu nebo ležím, ty to určuješ,
- všímáš si všech mých cest.
Odp.
Tys přece stvořil mé ledví,
- utkal jsi mě v lůně mé matky.
- Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně,
- úžasná jsou tvoje díla.
Odp.
Dokonale znáš mou duši,
- má podstata ti nezůstala utajena,
- když jsem byl tvořen v skrytu,
- spřádán v hlubinách země.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 10,38-42

Marta ho přijala do svého domu. Marie si vybrala nejlepší úděl.
Dnešním příběhem Lukáš doplňuje včerejší důraz na rozvinutí lásky k bližnímu v jejím praktickém uskutečňování. Do protikladu nestaví službu a modlitbu, ale dva možné směry našich "starostí" - k "mnoha věcem" (třeba i důležitým a nutným) nebo k tomu "jedinému" (k učednickému přijetí Ježíšova slova do srdce, které pak může přivést k plodné službě v pravý čas).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: "Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!" Pán jí odpověděl: "Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015