Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 15. června 2024, 23:13


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2020
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 30. října, 2020
Svátek má:  Tadeáš

Liturgický svátek:  Sv. Marcel
Liturgické období:  Mezidobí, 30. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Flp 1,1-11
Žl 111) 1-2.3-4.5-6
-
Lk 14,1-6

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 30. října, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 30. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Marcel
Text 1.čtení:
Flp 1,1-11

Ten, který ve vás toto dobré dílo začal, přivede ho ke konci až ke dni Krista Ježíše.
Úvodní protokol Pavlova listu Filipanům odpovídá normám běžným v antickém písemnictví. Odesílatelé: "Pavel a Timotej, služebníci Krista Ježíše", adresáti: "všem věřícím křesťanům spolu s představenými a jáhny ve Filipech", pozdrav: "Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce i od Pána Ježíše Krista". Poté následuje tzv. postprotokolární poděkování - s tímto odborným označením kontrastuje obsah, který odhaluje apoštolovo srdce a dává čtenáři poznat Pavlův vztah k Bohu i k lidem, díky němuž předal svojí misijní činností nový život.

Začátek listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
Pavel a Timotej, služebníci Krista Ježíše, všem věřícím křesťanům spolu s představenými a jáhny ve Filipech. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Kdykoli na vás vzpomenu, děkuji svému Bohu a vždy ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás za všechny. Vždyť od prvního dne až do této chvíle mi pomáháte v rozšiřování evangelia. Jsem totiž přesvědčen, že ten, který ve vás (toto) dobré dílo začal, přivede ho ke konci ke dni Krista Ježíše. Je to jen správné, když o vás všech takto smýšlím. Vždyť vás nosím v srdci, protože vy máte účast v milosti mi svěřené, ať už ve vězení, anebo když hájím a utvrzuji evangelium. Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po všech toužím láskou Krista Ježíše. A za to se modlím: ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, (vykonaných) ve spojení s Ježíšem Kristem, k Boží chvále a slávě.Text žalmu:
Žl 111) 1-2.3-4.5-6

Odp.: Veliká jsou Hospodinova díla. Nebo: Aleluja.
Oslavím Hospodina celým srdcem
- ve sboru spravedlivých i ve shromáždění.
- Veliká jsou Hospodinova díla,
- ať o nich uvažují všichni, kteří je milují.
Odp.
Velebnost a vznešenost je jeho dílo
- a jeho spravedlnost zůstává navěky.
- Památku ustanovil na své divy,
- Hospodin je milosrdný a dobrotivý.
Odp.
Dal pokrm těm, kdo se ho bojí,
- neustále bude pamatovat na svou smlouvu.
- Své mocné činy ukázal svému lidu,
- když jim dal majetek pohanů.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 14,1-6

Když spadne někomu z vás dítě nebo býk do jámy, nevytáhne ho hned v den sobotní?
Zatímco úzkoprsé myšlení farizeů (a možná i mnohých křesťanů v Lukášově obci) svázané přísným výkladem Zákona je ochotno (o sobotě) zachránit pouze vlastní dítě či vlastního býka, je Boží dobrota ochotna působit spásu všech lidí a projevit lásku k bližnímu i (a právě) o sobotě, mesiášském dni.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když (Ježíš) přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj pozor. A hle - nějaký vodnatelný člověk se octl před ním. Ježíš se ujal slova a položil znalcům Zákona a farizeům otázku: "Je dovoleno v sobotu uzdravovat, nebo ne?" Oni však mlčeli. Dotkl se ho tedy, uzdravil ho a propustil. Jim pak řekl: "Když spadne někomu z vás dítě nebo býk do jámy, nevytáhne ho hned v den sobotní?" Na to mu nedovedli odpovědět.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015