Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 15. června 2024, 21:19


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2020
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 8. října, 2020
Svátek má:  Věra

Liturgický svátek:  Sv. Simeon
Liturgické období:  Mezidobí, 27. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gal 3,1-5
Lk 1,69-70.71-72.73-75
-
Lk 11,5-13

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 8. října, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 27. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Simeon
Text 1.čtení:
Gal 3,1-5

Dostali jste Ducha za skutky ze Zákona, anebo za víru?
Zde nacházíme protiklad, jímž se Pavel zabývá později s ještě větší důkladností v listě Římanům: skutky Zákona, židovské předpisy stojí proti víře v Krista. To není teologická disputace, nýbrž zásadní otázka spásy člověka. Spásy se dopracováváme vnějšími "tělesnými" a "záslužnými" skutky nebo vnitřním přijetím Krista ve víře? Takto vyostřeně nastolená otázka působila rozpory, kdykoli v církevních dějinách vyšla na povrch, ať už za sv. Augustina nebo v době reformace.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Ach, vy pošetilí Galaťané! Kdo vás to uhranul? Vždyť vám byl zrovna před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný! Jen to bych od vás rád věděl: dostali jste Ducha za skutky Zákona, anebo za víru, jak vám byla hlásána? To jste tak pošetilí? Začali jste duchem, a teď končíte tělem? Tak veliké věci jste prožili, a všechno je nadarmo? V tom případě by to ovšem bylo nadarmo. Tedy ten, který vám uděluje Ducha a dělá mezi vámi zázraky, činí to za skutky Zákona, anebo za víru, jak vám byla hlásána?Text žalmu:
Lk 1,69-70.71-72.73-75

Odp.: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid.
Vzbudil nám mocného spasitele
- z rodu svého služebníka Davida,
- jak slíbil odpradávna
- ústy svých svatých proroků.
Odp.
Zachránil nás od nepřátel,
- z rukou všech, kdo nás nenávidí.
- Slitoval se nad našimi otci,
- rozpomenul se na svou svatou smlouvu.
Odp.
Na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi,
- že nám dopřeje, abychom mu beze strachu
- a vysvobozeni z rukou nepřátel
- zbožně a spravedlivě sloužili
- po všechny dny svého života.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 11,5-13

Proste, a dostanete.
K této důvěře mají být učedníci povzbuzeni prostou lidskou zkušeností, že i zlí lidé navzájem vyhovují svým prosbám (ať už z jakéhokoli motivu). Tím spíše vyhoví Bůh, který není zlý, který je dobrým Otcem a který touží každého prosícího především naplnit svým Duchem (v. 13 jako vrchol).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: `Příteli, půjč mi tři chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu předložil.' On však by mu zevnitř odpověděl: `Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.' Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje. Proto vám říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám! Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Je mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o chléb, on mu dá kámen. Anebo když ho poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada? Anebo když ho poprosí o vejce, on mu dá štíra? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015