Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 13. července 2024, 21:58


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2020
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 28. října, 2020
Svátek má:  Den vzniku samostatného československého státu

Liturgický svátek:  Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů [Svátek]
Liturgické období:  Mezidobí, 30. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ef 2,19-22
Žl 19(18),2-3.4-5; Odp.: Řím 10,18b
-
Lk 6,12-19

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den svátku se zobrazují ve všední dny vlastní texty, v neděli texty platné pro neděli.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 28. října, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 30. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů [Svátek]
Text 1.čtení:
Ef 2,19-22

Jste jako budova: jejími základy jsou apoštolové.
V Kristu Ježíši nalezly všechny národy nový soulad a novou vzájemnou soudržnost, takže mohou překonat všechna rozdělení, spočívající v povaze a v dějinách, a vytvořit spolu "jednoho nového člověka" před Bohem. Kristus je nárožním kvádrem svatého chrámu, který buduje Duch na základě apoštolů.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům..
Bratři! Už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. Jste jako budova: jejími základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. V něm je celá stavba spojena a vyrůstá ve svatý chrám v Pánu. V něm i vy jste budováni působením Ducha v Boží příbytek.Text žalmu:
Žl 19(18),2-3.4-5; Odp.: Řím 10,18b

Odp.: Všude na zemi pronikl jejich hlas.
Nebesa vypravují o Boží slávě
- a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
- Den dni o tom podává zprávu,
- noc noci sděluje poučení.
Odp.
Není to slovo a nejsou to řeči,
- jejichž hlas by nebylo slyšet.
- Do celé země vychází jejich hlahol,
- až na konec světa jejich slova.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 6,12-19

Celou noc strávil v modlitbě. Vyvolil dvanáct učedníků a nazval je apoštoly.
To vše po celonoční modlitbě (oblíbený Lukášův důraz) a ve chvíli, kdy se od něj zcela odvracejí vůdcové Izraele. Kruh Dvanácti ztělesňuje Ježíšův nárok na celý Izrael (12 kmenů) a zároveň má naznačit kontinuitu struktury prvotní církve s pozemským Ježíšem (Ježíš - Dvanáct - učedníci - zástupy). Skrze slyšení jeho slova a "svátostný dotyk" (v. 19) každý prožívá uzdravení.

Slova svatého evangelia podle Lukáše..
Ježíš vyšel na horu, aby se modlil; a celou noc strávil v modlitbě s Bohem. Když se rozednilo, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které nazval apoštoly: Šimona, kterého pojmenoval Petr, jeho bratra Ondřeje, dále Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona, kterému říkali Horlivec, Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se stal zrádcem. (Ježíš) sestoupil (s hory) a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského pobřeží. Přišli, aby ho uslyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravováni byli také ti, které trápili nečistí duchové. Každý z toho množství (lidí) se ho snažil dotknout, protože z něho vycházela síla a uzdravovala všechny.Doplňující text:
V tento svátek se nepoužívají běžné texty z misálu.Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015