Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 2. března 2024, 14:52


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2020
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 1. října, 2020
Svátek má:  Igor

Liturgický svátek:  Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 26. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Job 19,21-27
Žl 27,7-8a.8b-9abc.13-14
-
Lk 10,1-12

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 1. října, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 26. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve [Závazná památka]




Text 1.čtení:
Job 19,21-27

Vím, že můj Obhájce žije.
Pro křesťanské chápání tohoto úryvku měl význam latinský překlad Bible od sv. Jeronýma, zvaný Vulgáta. Podává textovou verzi, kterou zde čteme: " ... ve svém těle uzřím Boha." Pro křesťanské dogma to měl být jeden z důkazů pro vzkříšení mrtvých. Zařazení tohoto úryvku mezi texty, čtené při pohřebních obřadech, svědčí dodnes o takovém chápání. Původní hebrejská verze zní: uzřím Boha "bez mého těla". Naděje o jisté Boží pomoci se neztrácí ani změnou překladu.

Čtení z knihy Job.
Job se ujal slova a řekl: "Smilujte se nade mnou, smilujte se, moji přátelé, vždyť ranila mě Boží ruka. Proč mě stíháte jako Bůh? Nemůžete se nasytit mého masa? Kéž by byla napsána má slova, kéž by byla vyryta do mědi, železným rydlem do olova, navěky vtesána do kamene. Ale já vím, že můj Obhájce žije a jako poslední vstane na zemi, u sebe mě postaví po mém probuzení a ve svém těle spatřím Boha. Já sám ho spatřím, mé oči ho uvidí, ne jako nepřítele: mé ledví v mém nitru touhou (po něm) prahne.



Text žalmu:
Žl 27,7-8a.8b-9abc.13-14

Odp.: Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!
Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám,
- smiluj se nade mnou, vyslyš mě!
- Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá.
Odp.
Hospodine, hledám tvou tvář.
- Neskrývej svou tvář přede mnou,
- v hněvu neodmítej svého služebníka!
- Tys má pomoc, nezavrhuj mě!
Odp.
Věřím, že uvidím blaho od Hospodina
- v zemi živých!
- Důvěřuj v Hospodina, buď silný,
- ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!
Odp.



Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 10,1-12

Spočine na něm váš pokoj.
I "další" vyslaní učedníci (srov. v. 1 s 9,2.52; počet "72" či "70" - dle různých variant textu - navazuje snad na Gn 10 či Nm 11,24) jsou "připravovatelé cesty", "zvěstovatelé Božího království" vhod (v. 8) i nevhod (v. 10) a zde také "nositelé pokoje" všude, kde je někdo schopný ho přijmout (v. 6). V pozadí je opět Lukášův pohled na rozšiřující se misii církve.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: `Pokoj tomuto domu!' Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: `Přiblížilo se k vám Boží království!' Když přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte: `I ten prach, který se nám ve vašem městě přichytil na nohou, vám tu střásáme. To si však pamatujte: Přiblížilo se Boží království!' Říkám vám: Sodomě bude v onen den lehčeji než takovému městu."



Doplňující text:




Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015