Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 20. června 2024, 05:18


Následující měsíc » « Předchozí měsícdubna 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: duben 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 6. dubna, 2024
Svátek má:  Vendula

Liturgický svátek:  Sv. Notger
Liturgické období:  Velikonoční oktáv
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sk 4,13-21
Žl 118,1+14-15.16ab-18.19-21
-
Mk 16,9-15

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 6. dubna, 2024

Liturgické období:  Velikonoční oktáv
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Notger
Text 1.čtení:
Sk 4,13-21

Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli.

Čtení ze Skutků apoštolů.
(Když přední muži v lidu, starší a učitelé Zákona) viděli Petrovu a Janovu odvahu a uvážili, že jsou to lidé neučení a prostí, divili se. Poznávali je, že bývali s Ježíšem; ale protože teď zároveň s nimi viděli toho uzdraveného člověka, neměli, co by proti tomu mohli říci. Poručili jim proto, aby vyšli z velerady, a radili se mezi sebou: "Co máme dělat s těmito lidmi? Že se skrze ně stal zřejmý zázrak, je zjevné všem obyvatelům Jeruzaléma, a my to nemůžeme popřít. Aby se to však nerozneslo mezi lidem ještě více, pohrozíme jim, že v tom jménu již nesmějí k nikomu mluvit." Zavolali je tedy a přikázali jim, že vůbec ve jménu Ježíšově nesmějí kázat ani učit. Ale Petr a Jan jim na to řekli: "Suďte sami, zda je to před Bohem správné, abychom poslouchali více vás než Boha. Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli." Oni jim znova pohrozili a propustili je, protože nemohli najít nic, zač by je potrestali - už kvůli lidu, neboť všichni velebili Boha za to, co se událo.Text žalmu:
Žl 118,1+14-15.16ab-18.19-21

Odp.: Děkuji ti, Hospodine, žes mě vyslyšel. Nebo: Aleluja.
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
- jeho milosrdenství trvá navěky.
- Hospodin je má síla a statečnost,
- stal se mou spásou.
- Jásot ze spásy
- zní ve stanech spravedlivých.
Odp.
Hospodinova pravice mocně zasáhla,
- Hospodinova pravice mě pozvedla.
- Nezemřu, ale budu žít
- a vypravovat o Hospodinových činech.
- Hospodin mě sice těžce ztrestal,
- nevydal mě však smrti.
Odp.
Otevřte mně brány spravedlnosti,
- vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu.
- Toto je brána Hospodinova,
- jí procházejí spravedliví.
- Děkuji ti, žes mě vyslyšel
- a stal se mou spásou.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 16,9-15

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš po svém zmrtvýchvstání ráno první den v týdnu se zjevil nejdříve Marii Magdalské, z které kdysi vyhnal sedm zlých duchů. Ona šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním, ale teď truchlili a plakali. Ti, když slyšeli, že on žije a že ho viděla, tomu nevěřili. Potom se v jiné podobě zjevil dvěma z nich na cestě, když šli na venkov. Ti se vrátili a oznámili to ostatním, ale ani jim nevěřili. Konečně ze zjevil i jedenácti (apoštolům), když byli právě u stolu, a káral je pro jejich nevěru a tvrdost srdce, že nevěřili těm, kteří ho spatřili vzkříšeného. A řekl jim: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!"Doplňující text:
VELIKONOČNÍ OKTÁV
Sobota v oktávu velikonočnímLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015