Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 13. července 2024, 20:49


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2020
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 18. září, 2020
Svátek má:  Kryštof

Liturgický svátek:  Sv. Josef Kupertinský
Liturgické období:  Mezidobí, 24. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Kor 15,12-20
Žl 17,1.6-7.8+15
-
Lk 8,1-3

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 18. září, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 24. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Josef Kupertinský
Text 1.čtení:
1 Kor 15,12-20

Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu.
Starší apologetika - obhajoba křesťanské víry - považovala historický fakt Kristova zmrtvýchvstání za důkaz jeho božství a pravosti křesťanství. Pro apoštola Pavla však zmrtvýchvstání neznamená potvrzení náboženské pravdy, nýbrž především událost spásy: "Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu, protože pak jste ještě ve svých hříších" (v. 17). Kristovo vzkříšení je pro Pavla druhou stránkou jeho smrti: "byl vydán na smrt pro naše hříchy a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění" (Řím 4,25).

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Káže se o Kristu, že vstal z mrtvých. Ale jak potom mohou říkat někteří z vás, že vzkříšení mrtvých není? Není-li však žádné vzkříšení mrtvých, nevstal ani Kristus! A jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše víra. Pak ovšem my vypadáme jako lživí svědci o Bohu: je-li totiž pravda, že mrtví vůbec nevstávají, proti Bohu jsme svědčili, že Krista vzkřísil, ale on ho nevzkřísil. Jestliže tedy mrtví nevstávají, ani Kristus nevstal. A nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu, protože pak jste ještě ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti křesťané, kteří už zesnuli. Máme-li naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí. Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli.Text žalmu:
Žl 17,1.6-7.8+15

Odp.: Až procitnu, nasytím se pohledem na tebe, Hospodine!
Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost,
- všimni si mého nářku,
- popřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů!
Odp.
Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože,
- popřej mi sluchu, slyš mé slovo!
- Ukaž mi svou zvláštní milost
- ty, který zachraňuješ před odpůrci všechny,
- kdo se utíkají k tvé pravici.
Odp.
Opatruj mě jako zřítelnici oka,
- do stínu svých perutí mě ukryj,
- ve spravedlnosti uzřím tvou tvář,
- až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 8,1-3

Byly s nimi ženy, které se o ně staraly ze svého majetku.
Dnešní text nám dává nahlédnout do zákulisí Ježíšova misijního působení, jehož jádrem byla zvěst o Božím království. Kromě dvanácti učedníků jsou zde vyzdviženy také mnohé ženy - od bývalých prostitutek až k ženám z bohatých a vlivných kruhů, čímž Ježíš prolamuje další dobové hranice.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním Dvanáct (apoštolů) a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z které vyšlo sedm zlých duchů, dále Jana, manželka Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnoho jiných, které se o ně staraly ze svého majetku.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015