Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 12:13


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2019
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 29. září, 2019
Svátek má:  Michal

Liturgický svátek:  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů [Svátek]
Liturgické období:  Mezidobí, 26. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Am 6,1a.4-7
Žl 146,6c-7.8-9a.9bc-10
1 Tim 6,11-16
Lk 16,19-31

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den svátku se zobrazují ve všední dny vlastní texty, v neděli texty platné pro neděli.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 29. září, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 26. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů [Svátek]
Text 1.čtení:
Am 6,1a.4-7

Kdo si hoví a prozpěvují, půjdou nyní do zajetí.
Hlas proroka se ozývá proti severnímu království, které se nechová jako Judsko. Jsou nevěrni Hospodinu a je jim jedno, co se děje s Hospodinovým národem. Důsledkem je tedy cesta do nesvobody.

Čtení z knihy proroka Amosa.
Toto praví všemohoucí Pán: "Běda těm, kdo si zpupně žijí na Sióně, bezstarostně na samařské hoře! Léhají na ložích ze slonoviny, hoví si na divanech, jídají jehňata ze stáda a telata vykrmená v chlévě. Prozpěvují si za zvuku harfy, vymýšlejí si jako David hudební nástroje. Z misek pijí víno, nejlepším olejem se natírají, ale nad Josefovou zkázou se netrápí. Proto nyní půjdou v čele vyhnanců do zajetí, skončí jásot povalečů!"Text žalmu:
Žl 146,6c-7.8-9a.9bc-10

Odp.: Duše má, chval Hospodina! Nebo: Aleluja.
Hospodin zachovává věrnost navěky,
- zjednává právo utlačeným
- dává chléb lačným.
- Hospodin vysvobozuje vězně.
Odp.
Hospodin otvírá oči slepým,
- Hospodin napřimuje sklíčené,
- Hospodin miluje spravedlivé.
- Hospodin chrání přistěhovalce.
Odp.
Hospodin podporuje sirotka a vdovu,
- ale mate cestu bezbožníků.
- Hospodin bude vládnout navěky,
- tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.
Odp.Text 2.čtení:
1 Tim 6,11-16

Uchovej nauku až do slavného příchodu našeho Pána.
Jelikož se Timotej nacházel v prostředí, kde se pravost jeho víry ocitala v nebezpečí, je mu předkládán obraz správného pastýře, který je za naplnění svého úkolu zodpovědný Bohu, jenž ho povolal, a církvi, před níž složil své vyznání.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Boží muži, usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Dobře bojuj pro víru, zmocni se věčného života. K němu jsi byl povolán, a proto jsi složil před mnoha svědky slavnostní vyznání. Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježíšem, který před Ponciem Pilátem vydal slavnostní svědectví, ti nařizuji: Uchovej nauku bez poskvrny a bez úhony až do slavného příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten (příchod) nám ukáže ve svůj čas blahoslavený a jediný Panovník, Král králů a Pán pánů. On jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle. Nikdo z lidí ho neviděl, ani uvidět nemůže. Jemu (patří) čest a věčná moc!Text evangelia:
Lk 16,19-31

Ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. Nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka.
V názornosti obrazu boháče a chudáka by neměla zůstat uvězněna naše pozornost. Naděje člověka totiž není ani v tom, že je bohatý, ani v tom, že zemře jako chudý, ale v tom, že ve světle Mojžíše a proroků uvěří v Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl farizeům: "Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák - jmenoval se Lazar - plný vředů a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu; a (ještě k tomu) přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahámova náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben. V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. A zvolal: `Otče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň koneček prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu.' Abrahám však odpověděl: `Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.' (Boháč) řekl: `Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk.' Abrahám odpověděl: `Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!' On však odporoval: `Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak se obrátí.' Odpověděl mu: `Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby vstal někdo z mrtvých.'"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015