Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 07:03


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2019
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 7. září, 2019
Svátek má:  Regína

Liturgický svátek:  Památka sv. Melchiora Grodeckého, kněze a mučedníka, a druhů [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 22. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Kol 1,21-23
Žl 54,3-4.6+8
-
Lk 6,1-5

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 7. září, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 22. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Melchiora Grodeckého, kněze a mučedníka, a druhů [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Kol 1,21-23

Obnovil s vámi dobrý poměr, abyste byli svatí a neposkvrnění.
Z nepřítele se stává svatý! Tato skutečnost hluboce oslovila Pavla a nepřestává promlouvat k dalším a dalším generacím věřících. Příčinou toho je Kristova láska k člověku, jdoucí až na kříž. Nesmí se však z toho stát pouhá - i když veledůležitá - informace pro náš život. Tato živá skutečnost vyžaduje neustálé prohlubování a péči, zejména vytrvalou víru a pevnou naději.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! I vy jste byli kdysi odcizeni (Bohu) a s ním pro svoje smýšlení a špatné skutky znepřáteleni. Ale teď on (i s vámi) obnovil dobrý poměr skrze (Kristovo) lidské tělo vydané na smrt. To proto, abyste byli před ním svatí, neposkvrnění a bezúhonní. Jen musíte vytrvat ve víře, opřeni o pevné základy, a nesmíte se nechat odvrátit od naděje, (kterou vám přineslo) evangelium, jak jste ho slyšeli a jak bylo kázáno všemu tvorstvu pod nebem, a já, Pavel, jsem se stal jeho služebníkem.Text žalmu:
Žl 54,3-4.6+8

Odp.: Hle, Bůh mi pomáhá!
Bože, zachraň mě pro své jméno,
- svou mocí mi zjednej právo!
- Bože, slyš moji modlitbu,
- popřej sluchu slovům mých úst!
Odp.
Hle, Bůh mi pomáhá,
- Pán mě udržuje naživu.
- Budu s radostí přinášet oběti,
- chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 6,1-5

Proč děláte, co se v sobotu nesmí?
Trhání klasů se považovalo za jednu z prací o sobotě zakázaných. Ježíš poukazem na člověku sloužící svobodu krále Davida (1 Sam 21,1-7) vrací sobotě její pravý účel a smysl: být člověku sloužícím ostrovem svobody.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
(Jednou) v sobotu procházel (Ježíš) obilím. Jeho učedníci trhali klasy, rukama je vydrolovali a jedli. Několik farizeů namítalo: "Proč děláte, co se v sobotu nesmí?" Ježíš jim odpověděl: "Nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad on i jeho družina? Jak vešel do Božího domu, vzal posvátné chleby, jedl sám a dal i své družině? A ty přece smějí jíst jenom kněží!" A řekl jim: "Syn člověka je pánem nad sobotou."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015